Ogłoszenia

PUBLIKOWANIE OGŁOSZEŃ DLA BUDYNKÓW

Szanowni Państwo

W celu poprawy czytelności strony oraz możliwości szybszego dotarcia do informacji od października 2022 r. ogłoszenia będą publikowane w osobnych zakładkach dla budynków Spółdzielni. Do ogłoszeń można wejść przez menu górne ogłoszenia/adres budynku lub przez linki poniżej:

Osiedle Moczydło BUDYNKI:
KASPRZAKA 96
AL. PRYMASA TYSIĄCLECIA 95
AL. PRYMASA TYSIĄCLECIA 97
AL. PRYMASA TYSIĄCLECIA 99
WIELUŃSKA 1
WIELUŃSKA 2
WIELUŃSKA 6
WIELUŃSKA 8
WIELUŃSKA 10
WIELUŃSKA 14
WIELUŃSKA 16
WIELUŃSKA 18

Osiedle Norwida BUDYNKI:
PUSTOLA 25
NORWIDA 3
SZULBORSKA 6
SZULBORSKA 8
SOWIŃSKIEGO 54
REDUTOWA 50

Osiedle Sowińskiego BUDYNKI:
BAONU ZOŚKA 3
BAONU ZOŚKA 7
BAONU ZOŚKA 11
PUSTOLA 14
PUSTOLA 16
PUSTOLA 18
PUSTOLA 20
PUSTOLA 22
PUSTOLA 24
REDUTOWA 44
REDUTOWA 46

PAWILONY USŁUGOWE:
Pawilon Pustola 23
Pawilon Wolska 94

Mieszkańcy budynku przy ul. Wieluńskiej 1

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie informuje, że w związku z awarią instalacji wodnej i centralnego ogrzewania zostało wyłączone centralne ogrzewanie i ciepła i zimna woda w pionie łazienkowym lokali . 1, 2, 12, 13, 23, 24, 34, 35, 45,46,  56,57,  67, 68, 78, 79, 89, 90, 100, 102, 111, 112

Za utrudnienia, przepraszamy.

Kontakt: Dział techniczny, Małgorzata Kołakowska – tel. 663883176
(w godzinach pracy Spółdzielni).

.

Mieszkańcy budynku przy ul. Pustola 25

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie informuje, że w związku z pracami naprawczymi instalacji wodnej 26 września 2022 r. w godzinach 9,00 – 14,00

nastąpi przerwa
w dostawie ciepłej i zimnej wody.

Za utrudnienia, przepraszamy.

Kontakt: Dział techniczny, Małgorzata Kołakowska – tel. 663883176
(w godzinach pracy Spółdzielni).

.

Mieszkańcy budynku przy ul. Batalionu Zośka 11

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie informuje, że w związku z pracami naprawczymi instalacji wodnej

28 września 2022 r. w godzinach 10,00 – 14,00 nastąpi przerwa w dostawie ciepłej i zimnej wody.

Za utrudnienia, przepraszamy.

Kontakt: Dział techniczny, Małgorzata Kołakowska – tel. 663883176
(w godzinach pracy Spółdzielni).

.

Mieszkańcy budynku przy Alei Prymasa Tysiąclecia 95

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie informuje, że w związku z pracami naprawczymi instalacji wodnej
27 września 2022 r. w godzinach 8,30 – 13,00 nastąpi przerwa w dostawie ciepłej i zimnej wody.

Za utrudnienia, przepraszamy.

Kontakt: Dział techniczny, Małgorzata Kołakowska – tel. 663883176
(w godzinach pracy Spółdzielni).

.

Mieszkańcy budynku przy ul. Wieluńskiej 2

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie informuje, że w związku z awarią instalacji wodnej została zakręcona zimna woda w pionie łazienkowym lokali 6, 17, 28, 39, 50, 61, 72, 83, 94, 105, 116.

Za utrudnienia, przepraszamy.

Kontakt: Dział techniczny, Małgorzata Kołakowska – tel. 663883176
(w godzinach pracy Spółdzielni).

.

DRUGI, TERMIN OBOWIĄZKOWEJ WYMIANY WODOMIERZY W LOKALACH MIESZKALNYCH

Szanowni Państwo

Rozpoczyna się drugi termin OBOWIĄZKOWEJ WYMIANY WODOMIERZY W LOKALACH MIESZKALNYCH.

Informujemy, że lokale w których nie zostaną wymienione wodomierze będą rozliczane za zużycie wody z ryczałtu

Prosimy mieszkańców poniższych budynków o udostępnienie lokali wskazanych w ogłoszeniach:

OBOWIĄZKOWA WYMIANA WODOMIERZY W LOKALACH MIESZKALNYCH – OGŁOSZENIA

Mieszkańcy budynku przy ul. Wieluńskiej 1

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie informuje, że w związku z awarią instalacji wodnej została zakręcona zimna woda w pionie łazienkowym lokali 1, 12, 23, 34, 45, 56, 67, 78, 89, 100, 111.

Za utrudnienia, przepraszamy.

Kontakt: Dział techniczny, Małgorzata Kołakowska – tel. 663883176
(w godzinach pracy Spółdzielni).

.

Mieszkańcy budynku przy ul. Szulborskiej 8

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie informuje, że w związku z pracami naprawczymi instalacji wodnej
20 września 2022 r. w godzinach 8,30 – 13,00 nastąpi przerwa w dostawie ciepłej i zimnej wody.

Za utrudnienia, przepraszamy.

Kontakt: Dział techniczny, Małgorzata Kołakowska – tel. 663883176
(w godzinach pracy Spółdzielni).

.

WYMIANA INSTALACJI CO w budynku Batalionu AK Zośka 3

DRUGI, TERMIN OBOWIĄZKOWEJ WYMIANY WODOMIERZY W LOKALACH MIESZKALNYCH

Poniżej szczegółowe ogłoszenia wymiany dla poszczególnych budynków. Pracę będą wykonywać pracownicy firmy Piaskan Sp. z o.o.. W przypadku nieobecności w lokalu prosimy o kontakt z monterem wskazanym w zawiadomieniu.

Informujemy, że lokale w których nie zostaną wymienione wodomierze będą rozliczane za zużycie wody z ryczałtu

WYMIANA WODOMIERZY

Poniżej szczegółowy harmonogram wymiany dla budynków. Pracę będą wykonywać pracownicy firmy Piaskan Sp. z o.o.. W przypadku nieobecności w lokalu prosimy o kontakt z monterem wskazanym w zawiadomieniu:

Wymiana instalacji centralnego ogrzewania

Mieszkańcy budynku przy ul. Wieluńskiej 8

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie informuje, że w związku z awarią instalacji wodnej w pionie kuchennym lokali 3, 7, 11, 15, 19 do chwili usunięcia awarii został zakręcona ciepła i zimna woda.

Za utrudnienia, przepraszamy.

Kontakt: Dział techniczny, Małgorzata Kołakowska – tel. 663883176
(w godzinach pracy Spółdzielni).

.

Mieszkańcy budynku przy ul. Batalionu Zośka 11

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. gen. Józefa Sowińskiego
w Warszawie informuje, że w związku z awarią instalacji elektrycznej do chwili jej usunięcia nie będzie oświetlenia zewnętrznego przy wejściach do klatek.

Za utrudnienia, przepraszamy.

Kontakt: Dział techniczny, Małgorzata Kołakowska –
tel. 663883176 (w godzinach pracy Spółdzielni).

.

UWAGA

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie zwraca się z prośbą o pilny kontakt członków Spółdzielni, którzy wymieniali przyciski dzwonkowe lub modernizowali instalację dzwonkową we własnym zakresie.

Kontakt: Dział Techniczny, Małgorzata Kołakowska –
tel. 663883176 (w godzinach pracy Spółdzielni).

..

Mieszkańcy budynku Przy Alei Prymasa Tysiąclecia 97

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie informuje, że wykonanie prac naprawczych instalacji wodnej przewidziane na 17 maja 2022 r. zostanie wykonane w terminie późniejszym.

Za utrudnienia, przepraszamy.

Kontakt: Dział techniczny, Małgorzata Kołakowska – tel. 663883176
(w godzinach pracy Spółdzielni).

.

Mieszkańcy budynku przy ul. Redutowej 50

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie informuje, że od w związku z awarią instalacji wodnej w pionie łazienkowym lokali 6, 23, 38, 53, 68, 83, 98, 113, 128, 143, 153 do odwołania została zakręcona zimna i ciepła woda

Za utrudnienia, przepraszamy.

Kontakt: Dział Techniczny, Małgorzata Kołakowska – tel. 663883176
(w godzinach pracy Spółdzielni).

.

KONTROLA INSTALACJI GAZOWEJ I WENTYLACJI – II TERMIN

Informujemy o drugim OSTATECZNYM terminie wykonania kontroli instalacji gazowej i wentylacyjnej. Prace odbywać się będą w budynkach zgodnie z poniższym harmonogramem:

W przypadku braku możliwości udostępnienia lokalu we wskazanym terminie prosimy o kontakt z Panem Norbertem Szewczykiem nr 882 010 872. Nieudostępnienie lokalu do kontroli (niewpuszczenie kontrolera) skutkować może odpowiedzialnością karną. Właściciele lokali nieudostępnionych zostaną wezwani do dostarczenia protokołów z kontroli wykonanej na własny koszt.

INFORMACJA Veolia Energia Warszawa

Uprzejmie informujemy, że w związku z koniecznością przeprowadzenia prac na sieci ciepłowniczej, zostanie wstrzymana dostawa ciepła ( w tym ciepłej wody) do  niżej wymienionych  budynków:

NORWIDA C. K. 3, WARSZAWA
PUSTOLA 23, WARSZAWA
PUSTOLA 25, WARSZAWA
SZULBORSKA 6, WARSZAWA
SZULBORSKA 8, WARSZAWA
Przerwa w dostawie ciepła nastąpi w terminie: 06.05.2022  od 04:00 do 20:00

Biuro Obsługi Klienta
tel: +48 22 658 58 58
e-mail: vew.bok@veolia.com
Veolia Energia Warszawa S.A.
ul. Stefana Batorego 2, 02-591 Warszawa, Polska

.

KONTROLA INSTALACJI GAZOWEJ I WENTYLACJI

Informujemy, że zostanie przeprowadzona kontrola instalacji gazowej i wentylacyjnej. Prace odbywać się będą w godzinach 9:00 – 12:00 oraz 16:00 – 18:00 w budynkach zgodnie z poniższym harmonogramem:

W przypadku braku możliwości udostępnienia lokalu we wskazanym terminie prosimy o kontakt z Panem Norbertem Szewczykiem nr 882 010 872

.

Mieszkańcy budynku przy ul. Redutowej 44 i 46 oraz Pustola 24

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie informuje, że w związku z zagrodzeniem dojazdu do altany śmietnikowej przez ZDM pojemniki na odpady zostały ustawione przy budynku Redutowa 44 przy przejściu dla pieszych.

Zwracamy się z prośbą o nie wrzucanie śmieci do altany śmietnikowej.

Za utrudnienia, przepraszamy.

..

Mieszkańcy budynku przy Alei Prymasa Tysiąclecia 99

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie informuje, że w związku z awarią instalacji wodnej w pionie łazienkowym lokali nr 9, 20, 31, 42, 53, 64, 75, 86, 97, 108, 119 do chwili usunięcia awarii została zakręcona  ciepła i zimna woda.

Za utrudnienia, przepraszamy.

Kontakt: Dział techniczny, Małgorzata Kołakowska – tel. 663883176
(w godzinach pracy Spółdzielni).

.

.

OGŁOSZENIE DLA MIESZKAŃCÓW OSIEDLA MOCZYDŁO

.

OGŁOSZENIE DLA MIESZKAŃCÓW OSIEDLI SOWIŃSKIEGIEGO I NORWIDA

.