Ogłoszenia

Mieszkańcy budynku przy Batalionu Zośka 3

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie informuje, że w związku z pracami naprawczymi instalacji wodnej 26 maja  2022 r. w godzinach 8,30 – 15,00 nastąpi przerwa w dostawie ciepłej i zimnej wody.

Za utrudnienia, przepraszamy.

Kontakt: Dział techniczny, Małgorzata Kołakowska – tel. 663883176
(w godzinach pracy Spółdzielni).

.

Mieszkańcy budynku Przy Alei Prymasa Tysiąclecia 97

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie informuje, że wykonanie prac naprawczych instalacji wodnej przewidziane na 17 maja 2022 r. zostanie wykonane w terminie późniejszym.

Za utrudnienia, przepraszamy.

Kontakt: Dział techniczny, Małgorzata Kołakowska – tel. 663883176
(w godzinach pracy Spółdzielni).

.

Mieszkańcy budynku przy ul. Redutowej 50

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie informuje, że od w związku z awarią instalacji wodnej w pionie łazienkowym lokali 6, 23, 38, 53, 68, 83, 98, 113, 128, 143, 153 do odwołania została zakręcona zimna i ciepła woda

Za utrudnienia, przepraszamy.

Kontakt: Dział Techniczny, Małgorzata Kołakowska – tel. 663883176
(w godzinach pracy Spółdzielni).

.

Mieszkańcy budynku przy ul. Wieluńskiej 16

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie informuje, że

od 31 maja 2022 r. do 1 czerwca 2022 r., w godzinach 800 – 1600 będą prowadzone przez firmę KOZAK roboty remontowe instalacji wodno – kanalizacyjnej, w związku z czym nastąpi przerwa w dostawie ciepłej i zimnej wody.

Za utrudnienia, przepraszamy.

Kontakt: Dział Techniczny, Małgorzata Kołakowska – tel. 663883176
(w godzinach pracy Spółdzielni).

.

KONTROLA INSTALACJI GAZOWEJ I WENTYLACJI – II TERMIN

Informujemy o drugim OSTATECZNYM terminie wykonania kontroli instalacji gazowej i wentylacyjnej. Prace odbywać się będą w budynkach zgodnie z poniższym harmonogramem:

W przypadku braku możliwości udostępnienia lokalu we wskazanym terminie prosimy o kontakt z Panem Norbertem Szewczykiem nr 882 010 872. Nieudostępnienie lokalu do kontroli (niewpuszczenie kontrolera) skutkować może odpowiedzialnością karną. Właściciele lokali nieudostępnionych zostaną wezwani do dostarczenia protokołów z kontroli wykonanej na własny koszt.

INFORMACJA Veolia Energia Warszawa

Uprzejmie informujemy, że w związku z koniecznością przeprowadzenia prac na sieci ciepłowniczej, zostanie wstrzymana dostawa ciepła ( w tym ciepłej wody) do  niżej wymienionych  budynków:

NORWIDA C. K. 3, WARSZAWA
PUSTOLA 23, WARSZAWA
PUSTOLA 25, WARSZAWA
SZULBORSKA 6, WARSZAWA
SZULBORSKA 8, WARSZAWA
Przerwa w dostawie ciepła nastąpi w terminie: 06.05.2022  od 04:00 do 20:00

Biuro Obsługi Klienta
tel: +48 22 658 58 58
e-mail: vew.bok@veolia.com
Veolia Energia Warszawa S.A.
ul. Stefana Batorego 2, 02-591 Warszawa, Polska

.

KONTROLA INSTALACJI GAZOWEJ I WENTYLACJI

Informujemy, że zostanie przeprowadzona kontrola instalacji gazowej i wentylacyjnej. Prace odbywać się będą w godzinach 9:00 – 12:00 oraz 16:00 – 18:00 w budynkach zgodnie z poniższym harmonogramem:

W przypadku braku możliwości udostępnienia lokalu we wskazanym terminie prosimy o kontakt z Panem Norbertem Szewczykiem nr 882 010 872

.

Mieszkańcy budynku przy ul. Redutowej 44 i 46 oraz Pustola 24

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie informuje, że w związku z zagrodzeniem dojazdu do altany śmietnikowej przez ZDM pojemniki na odpady zostały ustawione przy budynku Redutowa 44 przy przejściu dla pieszych.

Zwracamy się z prośbą o nie wrzucanie śmieci do altany śmietnikowej.

Za utrudnienia, przepraszamy.

..

Mieszkańcy budynku przy Alei Prymasa Tysiąclecia 99

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie informuje, że w związku z awarią instalacji wodnej w pionie łazienkowym lokali nr 9, 20, 31, 42, 53, 64, 75, 86, 97, 108, 119 do chwili usunięcia awarii została zakręcona  ciepła i zimna woda.

Za utrudnienia, przepraszamy.

Kontakt: Dział techniczny, Małgorzata Kołakowska – tel. 663883176
(w godzinach pracy Spółdzielni).

.

.

OGŁOSZENIE DLA MIESZKAŃCÓW OSIEDLA MOCZYDŁO

.

OGŁOSZENIE DLA MIESZKAŃCÓW OSIEDLI SOWIŃSKIEGIEGO I NORWIDA

.