WALNE ZGROMADZENIE 2023

UCHWAŁA ZARZĄDU w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni

Uchwała Zarządu nr 42/2023 do pobrania

Częściowe Walne Zgromadzenie Członków SM im. gen. Sowińskiego – Osiedla „Norwida”

Zawiadomienie – Osiedla „Norwida” do pobrania

Częściowe Walne Zgromadzenie Członków SM im. gen. Sowińskiego – Osiedla „Sowińskiego”

Zawiadomienie – Osiedla „Sowińskiego” do pobrania

Częściowe Walne Zgromadzenie Członków SM im. gen. Sowińskiego – Osiedla „Moczydło”

Zawiadomienie – Osiedla „Moczydło” do pobrania

UCHWAŁA ZARZĄDU w sprawie uzupełnienie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni

Uchwała Zarządu nr 43/2023 do pobrania

Częściowe Walne Zgromadzenie Członków SM im. gen. Sowińskiego – Osiedla „Norwida”

Zawiadomienie uzupełnienie porządku obrad dla Osiedla „Norwida” do pobrania

Częściowe Walne Zgromadzenie Członków SM im. gen. Sowińskiego – Osiedla „Sowińskiego”

Zawiadomienie uzupełnienie porządku obrad dla Osiedla „Sowińskiego” do pobrania

Częściowe Walne Zgromadzenie Członków SM im. gen. Sowińskiego – Osiedla „Moczydło”

Zawiadomienie uzupełnienie porządku obrad dla Osiedla „Moczydło” do pobrania

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie informuje, że Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni w dniach 30 maja 2023 r. – 1 czerwca 2023 r. nie będzie obradowało nad zmianami Statutu.
Zmiany Statutu Spółdzielni będą przedmiotem obrad ODRĘBNEGO Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni, które odbędzie się jesienią

Dokumenty do pobrania

PEŁNOMOCNICTWO-pdf

PEŁNOMOCNICTWO-doc

Oświadczenie kandydata- pdf

Oświadczenie kandydata-doc

Zgłoszenie na delegata-pdf

Zgłoszenie na delegata-doc

Dokumenty objęte porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia 2023 są dostępne w zakładce dla członków po zalogowaniu link: Dokumenty/Walne Zgromadzenie 2023 30 maj – 1 czerwiec

Obowiązek informacyjny dla członków Walnego Zgromadzenia w związku z nagrywaniem obrad

Obowiązek informacyjny dla członków Walnego Zgromadzenia w związku z nagrywaniem obrad – do pobrania