Zasady

Zasady doręczania korespondencji

Zasady zawierania umów najmu i używania płatnych stanowisk postojowych

Zasady montażu klimatyzatorów

Deklaracja przystąpienia do Spółdzielni

Karta informacyjna członka Spółdzielni

Dane do aktu notarialnego

Oświadczenie o wyborze sposobu dostarczania korespondencji

Oświadczenie o liczbie osób korzystających z lokalu

Wniosek o wydanie zaświadczenia o przysługującym prawie do lokalu – sprzedaż darowizna

Wniosek o wydanie zaświadczenia o przysługującym prawie do lokalu do celów innych niż notarialne

Wniosek o przekształcenie prawa do lokalu w odrębną własność