WALNE ZGROMADZENIE 2022/2

Notatka z prac Kolegium Walnego Zgromadzenia w dniu 06.12.2022 r.

Dnia 06.12.2022 r. o godz. 17:00 w siedzibie Spółdzielni zebrali się  członkowie Kolegium tj. Przewodniczący i Sekretarze Częściowych Walnych Zgromadzeń Spółdzielni Mieszkaniowej im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie. Sporządzono listę obecności. Stwierdzono, że do czasu rozpoczęcia Kolegium tj. do godz. 17:00 z przyczyn losowych Komisji Mandatowo Skrutacyjnej Częściowego Walnego Zgromadzenia Osiedla Moczydło nie udało się, dostarczyć do Spółdzielni kompletnego  protokołu z prac Komisji. W tym stanie rzeczy Kolegium nie może dokonać zliczenia głosów. Prace przerwano do czasu skompletowania protokołów.

.

ZAWIADOMIENIE w sprawie dokończenia przerwanej części WZ Osiedla Moczydło

ZAWIADOMIENIE wznowienie WZ Moczydło – do pobrania

ZAWIADOMIENIE w sprawie dokończenia przerwanej części WZ Osiedla Sowińskiego

ZAWIADOMIENIE- wznowienie WZ Sowińskiego- do pobrania

Częściowe Walne Zgromadzenie Członków SM im. gen. Sowińskiego – Osiedla „Moczydło”, odbędzie się 22 listopada 2022 roku o godz. 17:30 (pierwszy dzień) i 29 listopada 2022 roku o godz. 17:30 (drugi dzień, wybory do Rady Osiedla)

w SALI LIKE, przy ul. Sokołowskiej 9 lokal U13 (L13) w Warszawie

Częściowe Walne Zgromadzenie Członków SM im. gen. Sowińskiego – Osiedla „Norwida”, odbędzie się 23 listopada 2022 roku o godz. 17:30 (pierwszy dzień) i 30 listopada 2022 roku o godz. 17:30 (drugi dzień).

Częściowe Walne Zgromadzenie Członków SM im. gen. Sowińskiego – Osiedla „Sowińskiego”, odbędzie się 24 listopada 2022 roku o godz. 17:30 (pierwszy dzień) i 28 listopada 2022 roku o godz. 17:30 (drugi dzień)

w LXXXVI Liceum Ogólnokształcące im. Batalionu „Zośka” ul. Garbińskiego 1 w Warszawie.

UCHWAŁA ZARZĄDU w sprawie uzupełnionego porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Uchwała Zarządu nr 64 z 2022

Osiedle Moczydło – Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 64 z 2022

Osiedle Norwida – Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu nr 64 z 2022

Osiedle Sowińskiego – Załącznik nr 3 do uchwały Zarządu nr 64 z 2022

UCHWAŁA ZARZĄDU w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Osiedla Moczydło

Uchwała Zarządu nr 62 z 2022 do pobrania

Załącznik 1 do uchwały – Wzór zgłoszenie do Rady Osiedla

Załącznik 2 do uchwały – Wzór oświadczenia kandydata

UCHWAŁA ZARZĄDU w sprawie zmiany uchwały Zarządu nr 55/2022 ws. zwołania Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni

Uchwała Zarządu nr 56/2022 do pobrania

UCHWAŁA ZARZĄDU w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni

Uchwała Zarządu nr 55/2022 do pobrania

Częściowe Walne Zgromadzenie Członków SM im. gen. Sowińskiego – Osiedla „Moczydło”

Zawiadomienie – Osiedla „Moczydło” do pobrania

Zawiadomienie – uzupełniające wybory do Rady Osiedla „Moczydło” do pobrania

Częściowe Walne Zgromadzenie Członków SM im. gen. Sowińskiego – Osiedla „Norwida”

Zawiadomienie – Osiedla „Norwida” do pobrania

Częściowe Walne Zgromadzenie Członków SM im. gen. Sowińskiego – Osiedla „Sowińskiego”

Zawiadomienie – Osiedla „Sowińskiego” do pobrania

Dokumenty do pobrania

Zgłoszenie do Rady Nadzorczej – pdf

Zgłoszenie do Rady Nadzorczej – doc

Oświadczenie kandydata – pdf

Oświadczenie kandydata – doc

PEŁNOMOCNICTWO – pdf

PEŁNOMOCNICTWO – doc

Zgłoszenie do Rady Osiedla Moczydło-pdf

Zgłoszenie do Rady Osiedla Moczydło-doc

Oświadczenie kandydata do Rady Osiedla Moczydło-pdf

Oświadczenie kandydata do Rady Osiedla Moczydło-doc

Lista kandydatów do Rady Nadzorczej WZ 2022/2

Lista kandydatów do Rady Nadzorczej WZ 2022/2 jest dostępna w zakładce Dokumenty dla członków po zalogowaniu

Lista kandydatów do Rady Osiedla Moczydło WZ 2022/2

Lista kandydatów do Rady Osiedla Moczydło WZ 2022/2 jest dostępna w zakładce Dokumenty dla członków po zalogowaniu

Obowiązek informacyjny dla członków Walnego Zgromadzenia w związku z nagrywaniem obrad

Obowiązek informacyjny dla członków Walnego Zgromadzenia w związku z nagrywaniem obrad – do pobrania