O Spółdzielni

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie powstała w dniu 10 września 1991 roku w wyniku podziału Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Starówka”.
W zasobach Spółdzielni znajduje się 29 budynków mieszkalnych z blisko 2500 lokalami mieszkalnymi, w których zamieszkuje łącznie około 4700 osób.
Aktualna działalność Spółdzielni skupia się na eksploatacji zasobów i utrzymaniu ich w należytym stanie technicznym.

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. gen. J. Sowińskiego posiada historię wywodząc swe korzenie z przedwojennej Spółdzielni – Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa została założona 11 grudnia 1921 roku przez grupę działaczy robotniczej spółdzielczości spożywców i klasowych związków zawodowych. Przez lata, od dnia powołania do dnia dzisiejszego, Spółdzielnia uległa przeobrażeniom wraz ze zmianami, jakie miały miejsce w kraju i gospodarce. Dokonywane w tych latach zmiany zawsze były zgodne z interesami i wolą członków.
W latach 70-tych w wyniku zmian i podziałów administracyjnych zasoby Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zostały przejęte przez młodą, ekspansywną Spółdzielnię zwaną Międzyzakładową Spółdzielnią Mieszkaniową „Starówka”. Po zmianach politycznych w 1989 roku rozpoczął się proces podziału Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Starówka” i w wyniku podziału powstały Spółdzielnie: im. gen. J. Sowińskiego, Mszczonowska Południe, Rozłogi, Jelonki, Muranów, Centrum Wola, Kolonia Kasprzaka, Miła.
Zmiany organizacyjne, jakie miały miejsce po tym okresie, dokonywane były wewnątrz Spółdzielni i związane były przede wszystkim z decentralizacją zarządzania – Dyrektorzy uzyskali wszelkie uprawnienia do samodzielnego prowadzenia administracji zasobami mieszkaniowymi a Rady Osiedla stały się prawdziwymi gospodarzami na swoim terenie.
Spółdzielnia Mieszkaniowa im. gen. Józefa Sowińskiego przekształciła się w odrębną Spółdzielnię 10 września 1991 roku a w styczniu 1992 roku została wpisana do Rejestru Spółdzielni w Sądzie Rejonowym w Warszawie pod nr ARs 3049.
W skład Spółdzielni Mieszkaniowej im. gen. J. Sowińskiego wchodzą 3 Osiedla: „Sowińskiego”, „Norwida”, „Moczydło”. Spółdzielnia posiada w swoich zasobach 2 439 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 97 106,10 m². W zasobach Spółdzielni jest 29 budynków mieszkalnych, 15 lokali użytkowych, 43 garaże i 24 miejsca postojowe. Członkowie Spółdzielni korzystają z 4 parkingów społecznych położonych na terenie Spółdzielni.

ZASOBY:
OSIEDLE MOCZYDŁO
OSIEDLE NORWIDA
OSIEDLE SOWIŃSKIEGO