Kontakt

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie

KRS: 0000125168
REGON: 012115389
NIP: 525 001 17 28 

ul. Redutowa 50
01-131 Warszawa

tel. +48 22 836 47 66 wew.101 lub 663 883 144,
email: sekretariat@smsowinskiego.pl

Godziny przyjęć interesantów i obsługa telefoniczna:
poniedziałek: 13:00 – 18:00
wtorek: 09:00–12:00
czwartek: 13:00–16:00
piątek 09:00–12:00
Środy pozostają dniem wewnętrznym bez obsługi interesantów.

Zachęcamy Państwa do kontaktu mailowego.

Numery kont:
Dla wpłat czynszowych każdy z Członków posiada indywidualny numer konta

Nr konta do opłat z tytułu wydawania kopii dokumentów oraz zaświadczeń do sprzedaży lokali: 13 1020 1156 0000 7502 0006 5888

INFORMACJA O UZYSKIWANIU TELEFONICZNIE DANYCH DOTYCZĄCYCH OPŁAT, ROZLICZEŃ I SALDA LOKALU

   Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. gen. J. Sowińskiego informuje, że w trosce o Państwa dane osobowe oraz z uwagi na obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych (RODO), pracownicy Spółdzielni upoważnieni są do udzielania informacji telefonicznej lub przy wykorzystaniu poczty elektronicznej (e-mail) wyłącznie po przeprowadzeniu weryfikacji osoby uprawnionej do uzyskania informacji.

    Każda osoba, której przysługuje prawo do lokalu w zasobach Spółdzielni, posiada indywidualny numer identyfikacyjny (INDEKS), widniejący w doręczanych Państwu zawiadomieniach o wysokości opłat lub w rozliczeniach.

    W przypadku zasięgania telefonicznych lub elektronicznych informacji o wysokości opłat lub stanie rozrachunków ze Spółdzielnią, numer INDEKSU stanowi podstawę identyfikacji rozmówcy i udzielenia informacji.

    Zarząd Spółdzielni nie ponosi odpowiedzialności za skutki udostępnienia INDEKSU osobom trzecim.

Komórki organizacyjne

Dział Eksploatacji (pok.4)

Administrator os. Norwida i os. Sowińskiego 663 886 776, 22 836 47 66 wew.111

Administrator os. Moczydło 663 883 168, 22 836 47 66 wew.117

Nadzór nad pracą gospodarzy, konserwacja terenów zielonych, wywóz śmieci, najem pomieszczeń, miejsc postojowych, lokali, terenów, potwierdzenie wniosków składanych do Gminy (dodatki mieszkaniowe)

Dział Członkowsko-Mieszkaniowy (pok.5)

22 836 47 66 wew. 115, 663 883 158

Sprawy związane z obsługą przyjęcia i skreślenia  członków Spółdzielni , wydawanie zaświadczeń, wyodrębnienia własności lokalu

Dział Samorządowy (pok.5)

22 836 47 66 wew. 116, 507 354 884

Sprawy związane z obsługą Rady Nadzorczej i organów samorządowych

Dział Czynszów  Windykacji (pok.3)

22 837 25 11, 22 836 47 66 wew. 110, 663 883 147

.

507 355 044

Sprawy związane z opłatami lokali mieszkalnych
Uzyskanie dostępu do logowania (login, hasło),

Windykacja zaległości w opłatach za lokale mieszkalne

Dział Księgowości (pok.2)

22 836 47 66 wew. 107, 663 883 204

Sprawy związane z opłatami lokali użytkowych, garaży, parkingów

Dział Techniczny (pok.1)

22 836 47 66 wew. 106, 604 440 663,

Inspektor budowlany pon.-pt. 663 883 159

Inspektor sanitarny pon.-czw. 663 880 560

Inspektor elektryczny pon.: 8-16

.

Sprawy związane z remontami, przetargami, przeglądami, techniczną obsługą budynków oraz odczytami wodomierzy i podzielników kosztów.

Zgłoszenia awarii (pok.2a)

663 883 176, 22 836 76 76, 22 836 47 66 wew. 109,

Zgłaszanie awarii i usterek w godzinach pracy Spółdzielni poniedziałek: 8-18,
wtorek-czwartek: 8-16, piątek: 8-14

ZGŁASZANIE AWARII POZA GODZINAMI PRACY SPÓŁDZIELNI

Awarie elektryczne w częściach wspólnych, awarie oświetlenia budynku i terenu

PUH KOZAK 

+48 22 6661714, +48 22 6661715, 698920431, 517497512, 797796957

Awarie instalacji wodnych i kanalizacji: kanalizacja bytowa i deszczowa w częściach wspólnych

PUH KOZAK 

+48 22 6661714, +48 22 6661715, 698920431, 517497512, 797796957

Awarie domofonów, awarie systemu wejścia i zabezpieczenia dostępu do budynku

DOLISZNY 

695373071

Awarie instalacji sygnalizacji pożaru

ALTRIM 

501175604,  602271470 

Pogotowie dźwigowe dla budynków Sowińskiego 54, Redutowa 50, Kasprzaka 96, Wieluńska 1, Wieluńska 2 – ROBERT ORLIK EL-DŹWIG 602343490

Pogotowie dźwigowe dla budynków Szulborska 8, Norwida 3, Prymasa 95, Prymasa 97, Prymasa 99 – CHMIELEWSKI S.A – 666404806 lub +48 22 7576990

Pogotowie MPWiK 994 lub +48 22 445 50 00

Pogotowie ciepłownicze 993

Pogotowie Energetyczne +48 22 821 31 31, 991

Ochrona – interwencje (tylko dla budynków z systemem telewizji CCTV – osiedle Norwida) +48 22 2990800