Kontakt

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie

KRS: 0000125168
REGON: 012115389
NIP: 525 001 17 28 

ul. Redutowa 50
01-131 Warszawa

tel. +48 22 836 47 66 wew.101 lub 663 883 144,
email: sekretariat@smsowinskiego.pl

Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek: 13:00 – 18:00
wtorek: 9:00 – 12:00
środa: dzień bez przyjęć
czwartek: 13 – 16
piątek: 9:00 – 12:00

Numery kont:
Dla wpłat czynszowych każdy z Członków posiada indywidualny numer konta

INFORMACJA O UZYSKIWANIU TELEFONICZNIE DANYCH DOTYCZĄCYCH OPŁAT, ROZLICZEŃ I SALDA LOKALU

   Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. gen. J. Sowińskiego informuje, że w trosce o Państwa dane osobowe oraz z uwagi na obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych (RODO), pracownicy Spółdzielni upoważnieni są do udzielania informacji telefonicznej lub przy wykorzystaniu poczty elektronicznej (e-mail) wyłącznie po przeprowadzeniu weryfikacji osoby uprawnionej do uzyskania informacji.

    Każda osoba, której przysługuje prawo do lokalu w zasobach Spółdzielni, posiada indywidualny numer identyfikacyjny (INDEKS), widniejący w doręczanych Państwu zawiadomieniach o wysokości opłat lub w rozliczeniach.

    W przypadku zasięgania telefonicznych lub elektronicznych informacji o wysokości opłat lub stanie rozrachunków ze Spółdzielnią, numer INDEKSU stanowi podstawę identyfikacji rozmówcy i udzielenia informacji.

    Zarząd Spółdzielni nie ponosi odpowiedzialności za skutki udostępnienia INDEKSU osobom trzecim.

Komórki organizacyjne

Dział Eksploatacji (pok.4)

telefon: 22 836 76 39

Administrator os. Moczydło 663 883 168

Administrator os. Norwida i os. Sowińskiego 663 886 776

Nadzór nad pracą gospodarzy, konserwacja terenów zielonych, wywóz śmieci, najem pomieszczeń, miejsc postojowych, lokali, terenów, potwierdzenie wniosków składanych do Gminy (dodatki mieszkaniowe)

Dział Członkowsko-Mieszkaniowy (pok.5)

22 836 47 66 wew. 115, 663 883 158

Sprawy związane z obsługą przyjęcia i skreślenia  członków Spółdzielni , wydawanie zaświadczeń, wyodrębnienia własności lokalu

Dział Samorządowy (pok.5)

22 836 47 66 wew. 115, 663 883 158

Sprawy związane z obsługą Rady Nadzorczej i organów samorządowych

Dział Czynszów  Windykacji (pok.3)

22 837 25 11, 22 836 47 66 wew. 110, 663 883 147

Sprawy związane z opłatami lokali mieszkalnych
Windykacja zaległości w opłatach za lokale mieszkalne
Uzyskanie dostępu do logowania (login, hasło),

Dział Księgowości (pok.2)

22 836 47 66 wew. 107, 663 883 204

Sprawy związane z opłatami lokali użytkowych, garaży, parkingów

Dział Techniczny (pok.1)

22 836 47 66 wew. 106, 604 440 663

.

663 883 159 Inspektor elektryczny (pok.2a)

Inspektorzy nadzoru budowlanego, sanitarnego. Poniedziałek: 8-18 i czwartek: 8-16.

Inspektor elektryczny. Poniedziałek: 8-18 i środa: 8-16.

Zgłoszenia awarii (pok.2a)

663 883 176, 22 836 76 76, 22 836 47 66 wew. 109,

Zgłaszanie awarii i usterek w godzinach pracy Spółdzielni poniedziałek: 8-18,
wtorek-czwartek:8-16, piątek: 8-14

ZGŁASZANIE AWARII POZA GODZINAMI PRACY SPÓŁDZIELNI

Awarie elektryczne w częściach wspólnych, awarie oświetlenia budynku i terenu

PUH KOZAK 

+48 22 6661714, +48 22 6661715, 698920431, 517497512, 797796957

Awarie instalacji wodnych i kanalizacji: kanalizacja bytowa i deszczowa w częściach wspólnych

PUH KOZAK 

+48 22 6661714, +48 22 6661715, 698920431, 517497512, 797796957

Awarie domofonów, awarie systemu wejścia i zabezpieczenia dostępu do budynku

DOLISZNY 

695373071

Awarie instalacji sygnalizacji pożaru

ALTRIM 

501175604,  602271470 

Pogotowie dźwigowe 602343490

Pogotowie MPWiK 994 lub +48 22 445 50 00

Pogotowie ciepłownicze 993

Pogotowie Energetyczne +48 22 821 31 31, 991

Ochrona – interwencje (tylko dla budynków z systemem telewizji CCTV) +48 22 2990800