Regulaminy

Regulamin strony www – SM Sowińskiego

Regulamin porządku domowego

Regulamin wynajmu lokali mieszkalnych oraz przeprowadzania konkursu ofert na ich wynajem

Regulamin wynajmu lokali użytkowych

Regulamin podział obowiązków pomiędzy spółdzielnią a użytkownikami lokali w zakresie napraw i konserwacji budynków, mieszkań, garaży i miejsc postojowych

Regulamin Rady Nadzorczej

Regulamin Zarządu

Regulamin Rady Osiedla

Regulamin komisji problemowych Rady Nadzorczej

Regulamin wyłaniania kandydatów i obsady stanowisk członków Zarządu

Regulamin komisji konkursowej

Regulamin w sprawie ustanowienia tytułu prawnego do lokali do których wygasło spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub garażu

Regulamin rozliczeń finansowych z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych

Regulamin postępowania w przypadku ujawnienia nielegalnej stałej zabudowy powierzchni ogólnego użytku budynku

Regulamin wyboru wykonawców robót budowlanych oraz dostawców i usługodawców

Regulamin Gospodarki Finansowej

Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokalu za cwu i co

Regulamin rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości

Regulamin w sprawie zasad gospodarowania i eksploatowania parkingów społecznych

Regulamin premiowania członków Zarządu

Regulamin tworzenia i wykorzystania funduszu celowego na finansowanie wykonania wydzieleń ppoż

Regulamin udostępniania dokumentów w Spółdzielni Mieszkaniowej im. gen. J. Sowińskiego

Regulamin zasad parkowania i organizacji ruchu pojazdów na Osiedlu Moczydło

Regulamin wydawania zaświadczeń w Spółdzielni Mieszkaniowej im. gen. J. Sowińskiego w Warszawie

Kalkulacja do Regulaminu wydawania zaświadczeń