WALNE ZGROMADZENIE 2022

.

Uchwała Częściowego Walnego Zgromadzenia SM im. gen. J. Sowińskiego w Warszawie Osiedla Moczydło

Protokół z czynności Komisji Mandatowo Skrutacyjnej Osiedla Moczydło w związku z głosowaniem częściowego Walnego Zgromadzenia Osiedla Moczydło SM im. gen. J. Sowińskiego w Warszawie

Uchwała Częściowego Walnego Zgromadzenia SM im. gen. J. Sowińskiego w Warszawie Osiedla Norwida

Protokół z czynności Komisji Mandatowo Skrutacyjnej Osiedla Norwida w związku z głosowaniem częściowego Walnego Zgromadzenia Osiedla Norwida SM im. gen. J. Sowińskiego w Warszawie

Uchwała Częściowego Walnego Zgromadzenia SM im. gen. J. Sowińskiego w Warszawie Osiedla Sowińskiego

Protokół z czynności Komisji Mandatowo Skrutacyjnej Osiedla Sowińskiego w związku z głosowaniem częściowego Walnego Zgromadzenia Osiedla Sowińskiego SM im. gen. J. Sowińskiego w Warszawie

Uchwała Zarządu nr 14 z 2022

Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu nr 14 z 2022 r

Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu nr 14 z 2022 r

Załącznik nr 3 do uchwały Zarządu nr 14 z 2022 r

Załącznik nr 4 do uchwały Zarządu nr 14 z 2022 r

Załącznik nr 5 do uchwały Zarządu nr 14 z 2022 r

Załącznik nr 6 do uchwały Zarządu nr 14 z 2022 r