Rady Osiedli

W Spółdzielni Mieszkaniowej im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie są wybierane Rady Osiedli: Norwida, Moczydła, Sowińskiego.

Rada Osiedla „MOCZYDŁO”

 1. Głodkowska Renata
 2. Lipiński Robert
 3. Osial Anna
 4. Serwa Katarzyna
 5. Tenderenda Krystyna
 6. Tyszkiewicz Stanisława.

Przewodniczaca Rady Osiedla Moczydło – Katarzyna Serwa

Z-ca Przewodniczacej Rady Osiedla Moczydło – Krystyna Tenderenda

Sekretarz Rady Osiedla Moczydło – Stanisława Tyszkiewicz

W wyborach uzupełniających w dniu 29.11.2022 r. do Rady Osiedla „MOCZYDŁO” weszły dodatkowe osoby”

 1. Daniel Bienkiewicz
 2. Krzysztof Bienkiewicz
 3. Mirosław Majewski
 4. Artur Piątek
 5. Katarzyna Szmajke
 6. Tomasz Truszkowski

.

Rada Osiedla „NORWIDA”

 1. Cieślak Zdzisław
 2. Dąbrowska Kamila
 3. Jęda Waldemar
 4. Kowalska Krystyna
 5. Seremet Ewa
 6. Wiśniewska Zofia

Przewodnicząca Rady Osiedla Norwida   – Krystyna Kowalska

Z-ca Przewodniczącej Rady Osiedla Norwida  – Ewa Seremet

Sekretarz Rady Osiedla Norwida   – Zofia Wiśniewska

Członkowie Rady Osiedla Norwida wybrani do prac w komisjach Rady Nadzorczej

Komisja Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi –  Krystyna Kowalska                                                            

Komisja Samorządowo – Organizacyjna   – Zofia Wiśniewska  

Komisja przetargowa –  Krystyna Kowalska                                                                     

.

                                                                          
Rada Osiedla „SOWIŃSKIEGO”

 1. Bielecka Zofia
 2. Dębska Danuta
 3. Huma Szymon
 4. Karpińska Jolanta
 5. Konopka Żaneta
 6. Rutkowska Urszula
 7. Sierakowska Magdalena

Przewodnicząca Rady Osiedla Sowińskiego- Urszula Rutkowska

Z-ca Przewodniczącej Rady Osiedla Sowińskiego- Żaneta Konopka

Sekretarz Rady Osiedla Sowińskiego- Jolanta Karpińska

Członkowie Rady Osiedla Sowińskiego wybrani do prac w komisjach Rady Nadzorczej

Komisja Ekonomiczno – Finansowa- Zofia Bielecka

Komisja Samorządowo Organizacyjna- Urszula Rutkowska

Komisja Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi- Szymon Huma

komisja przetargowa – Danuta Dębska