Rady Osiedli

W Spółdzielni Mieszkaniowej im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie są wybierane Rady Osiedli: Norwida, Moczydła, Sowińskiego.

Rada Osiedla „MOCZYDŁO”

 1. Głodkowska Renata
 2. Lipiński Robert
 3. Osial Anna
 4. Serwa Katarzyna
 5. Tenderenda Krystyna
 6. Tyszkiewicz Stanisława.

Przewodniczaca Rady Osiedla Moczydło – Katarzyna Serwa

Z-ca Przewodniczacej Rady Osiedla Moczydło – Krystyna Tenderenda

Sekretarz Rady Osiedla Moczydło – Stanisława Tyszkiewicz

W wyborach uzupełniających w dniu 29.11.2022 r. do Rady Osiedla „MOCZYDŁO” weszły dodatkowe osoby”

 1. Daniel Bienkiewicz
 2. Krzysztof Bienkiewicz
 3. Mirosław Majewski
 4. Artur Piątek
 5. Katarzyna Szmajke
 6. Tomasz Truszkowski

.

Rada Osiedla „NORWIDA”

 1. Brzozowska Mieczysława
 2. Cieślak Zdzisław
 3. Dąbrowska Kamila
 4. Jęda Waldemar
 5. Kowalska Krystyna
 6. Kuć Monika
 7. Redlicka Teresa
 8. Seremet Ewa
 9. Wiśniewska Zofia

Przewodnicząca Rady Osiedla Norwida   – Teresa Redlicka

Z-ca Przewodniczącej Rady Osiedla Norwida  – Krystyna Kowalska

Sekretarz Rady Osiedla Norwida   – Zofia Wiśniewska

Członkowie Rady Osiedla Norwida wybrani do prac w komisjach Rady Nadzorczej

Komisja Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi –  Krystyna Kowalska                                                            

Komisja Ekonomiczno – Finansowa   –  Teresa Redlicka     

Komisja Samorządowo – Organizacyjna   – Zofia Wiśniewska  

Komisja przetargowa –  Krystyna Kowalska                                                                     

.

                                                                          
Rada Osiedla „SOWIŃSKIEGO”

 1. Bielecka Zofia
 2. Dębska Danuta
 3. Huma Szymon
 4. Karpińska Jolanta
 5. Konopka Żaneta
 6. Rutkowska Urszula
 7. Sierakowska Magdalena

Przewodnicząca Rady Osiedla Sowińskiego- Urszula Rutkowska

Z-ca Przewodniczącej Rady Osiedla Sowińskiego- Żaneta Konopka

Sekretarz Rady Osiedla Sowińskiego- Jolanta Karpińska

Członkowie Rady Osiedla Sowińskiego wybrani do prac w komisjach Rady Nadzorczej

Komisja Ekonomiczno – Finansowa- Zofia Bielecka

Komisja Samorządowo Organizacyjna- Urszula Rutkowska

Komisja Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi- Szymon Huma

komisja przetargowa – Danuta Dębska