Rada Nadzorcza

Skład Rady Nadzorczej 2022-2025:.

 1. Zofia Bielecka   
 2. Daniel Bienkiewicz  
 3. Kamila Dąbrowska  
 4. Marek Grot           
 5. Beata Jurkun        
 6. Jolanta Karpińska  
 7. Łukasz Maszkiewicz
 8. Andrzej Piotrowski 
 9. Teresa Redlicka     
 10.  Maciej Siudy       
 11.  Ewa Szala- Haza 

Prezydium Rady Nadzorczej:

 1. Daniel Bienkiewicz- Przewodniczący
 2. Łukasz Maszkiewicz- Zastępca Przewodniczącego
 3. Jolanta Karpińska- Sekretarz
 4. Marek Grot- Członek Prezydium

KOMISJE RADY NADZORCZEJ

Komisja Ekonomiczno – Finansowa

 1. Jolanta Karpińska- Przewodnicząca
 2. Łukasz Maszkiewicz- Zastępca Przewodniczącego
 3. Beata Jurkun- Sekretarz
 4. Daniel Bienkiewicz – członek komisji

Komisja Samorządowo – Organizacyjna

 1. Marek Grot- Przewodniczący
 2. Jolanta Karpińska- Zastępca Przewodniczącego
 3. Maciej Siudy- Sekretarz

Komisja Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi

 1. Jolanta Karpińska- Przewodnicząca
 2. Marek Grot- Zastępca Przewodniczącego
 3. Teresa Redlicka- Sekretarz