Rada Nadzorcza

Skład Rady Nadzorczej:

Lidia Bagińska
Sławomir Bęczkowski
Teresa Bielska
Grażyna Komiażyk
Jolanta Karpińska
Krystyna Kowalska
Zofia Wiśniewska
Sławomir Głuszcz