Aktualności

Uruchomiono nową stronę internetową Spółdzielni Mieszkaniowej im. gen. Józefa Sowińskiego. Trwają prace związane z przebudową strony. Cześć informacji jeszcze nie jest dostępna. Brakujące informację są dostępne w siedzibie Spółdzielni. Za utrudnienia przepraszamy.

.

KAŻDY GŁOS ZOSTANIE POLICZONY !!!

Szanowni Państwo,

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. gen. Józefa Sowińskiego podjął Uchwałę w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania uchwały Walnego Zgromadzenia na piśmie w dniach 8, 9 i 10 listopada 2021 r.

.

KONIEC DUMANIA CZAS PRZYSTĄPIĆ DO DZIAŁANIA !!!

Szanowni Państwo,

Przypominamy o upływającym terminie zgłaszania kandydatów na członka Rady Nadzorczej.

Czas na zgłoszenia do 25 października 2021 r. do godz. 18:00

Zgłoszenia należy składać w Sekretariacie Spółdzielni zgodnie z informacjami zawartymi w zawiadomieniu o głosowaniu przez Walne Zgromadzenie..

.

ZAMIAST KRYTYKOWAĆ TRZEBA ZAGŁOSOWAĆ !!!

Szanowni Państwo,

Zarząd wyłożył w Biurze Spółdzielni (sekretariat) oraz poniżej zamieszcza projekt uchwały, która ma być podjęta na piśmie.


Do pobrania projekt uchwały w wersji PDF

.

JUŻ CZAS ZEBRAĆ SIĘ W SOBIE I ZGŁOSIĆ PO OSOBIE !!!

Szanowni Państwo,

Przypominamy o terminach zgłaszania kandydatów do Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej oraz na członka Rady Nadzorczej.

Do 18 października 2021 r. do godz. 18:00 członek Spółdzielni może zgłosić się do Komisji Mandatowo- Skrutacyjnej.
Do 25 października 2021 r. do godz. 18:00 członek Spółdzielni może dokonać zgłoszenia kandydata na członka Rady Nadzorczej.

Zgłoszenia należy składać w Sekretariacie Spółdzielni zgodnie z informacjami zawartymi w zawiadomieniu o głosowaniu przez Walne Zgromadzenie..

.

BEZ GŁOSOWANIA BRAK PODSTAW DO NARZEKANIA !!!

Szanowni Państwo,

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie zaprasza do wzięcia udziału w głosowaniu nad uchwałą, która zostanie podjęta przez Walne Zgromadzenie w trybie głosowania na piśmie w dniach 8, 9, 10 listopada 2021 r.

Zawiadomienie, zasady ogólne, miejsce i sposób głosowania przedstawiamy poniżej.

Uzupełnienie składu Rady Nadzorczej jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania naszej Spółdzielni.

.

ZAWIADOMIENIE O GŁOSOWANIU PRZEZ WALNE ZGROMADZENIE 2021

Zawiadomienie o głosowaniu przez Walne Zgromadzenie 2021

Załącznik 1 – PEŁNOMOCNICTWO

Załącznik 3 – Zgłoszenie do Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej

Załącznik 4 – Zgłoszenie do Rady Nadzorczej

Załącznik 5 – Oświadczenie kandydata

Załącznik 6 – Zgoda na upublicznienie autoprezentacji kandydata

.

Załączniki edytowane do wypełnienia

Załącznik 1 – PEŁNOMOCNICTWO

Załącznik 3 – Zgłoszenie do Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej

Załącznik 4 – Zgłoszenie do Rady Nadzorczej

Załącznik 5 – Oświadczenie kandydata

Załącznik 6 – Zgoda na upublicznienie autoprezentacji kandydata

.

OGŁOSZENIE DLA MIESZKAŃCÓW OSIEDLI SOWIŃSKIEGIEGO I NORWIDA