Aktualności

INFORMACJA O PRZETARGACH

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. gen. Józefa Sowińskiego ogłasza przetarg:

na wykonanie docieplenia budynku wraz z modernizacją wejść do klatek schodowych w budynku przy ul. Pustola 25 w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie

na wykonanie wymiany podzielników kosztów ciepła z nadajnikiem radiowym do zdalnego odczytu w lokalach zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej im. gen. Józefa Sowińskiego
w Warszawie

Szczegóły ogłoszenia na stronie w zakładce Przetargi

.

.

Sezon plenerowych atrakcyjnych wydarzeń na Woli

Szanowni mieszkańcy zaczął się sezon plenerowych (i nie tylko) atrakcyjnych wydarzeń na Woli, które są realizowane przez różnorodne organizacje pozarządowe.

Szczegóły wydarzeń zamieściliśmy w zakładce Nasza Wola

Uprzejmie dziękujemy Pani Grażynie Komiażyk za przesłane materiały.

.

PRZYPOMINAMY O OBOWIĄZKOWEJ KONTROLI INSTALACJI GAZOWEJ I WENTYLACJI

Informujemy o drugim OSTATECZNYM terminie wykonania kontroli instalacji gazowej i wentylacyjnej, pracę będą wykonywane zgodnie z harmonogramem w zakładce Ogłoszenia

Zlekceważenie obowiązku corocznych przeglądów instalacji gazowej lub przewodów kominowych, w drodze np. uniemożliwienia wykonania czynności kontrolnych przez upoważnione osoby w lokalu mieszkalnym (niewpuszczenie kontrolera) skutkować może odpowiedzialnością karną. Zaniedbania w powyższym zakresie, przybierające postać wykroczenia, mogą być spowodowane tak winą umyślną, jak i nieumyślną.

.

.

INFORMACJA O WYBORZE DO RAD OSIEDLI

.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie zawiadamia, że w dniach 28, 29 i 30 marca 2022 r. odbyło się głosowanie uchwał częściowych Walnych Zgromadzeń Spółdzielni poszczególnych Osiedli (Moczydło, Norwida, Sowińskiego) w trybie głosowania na piśmie

do Rady osiedli wybrano:

Rada Osiedla Moczydło

 1. Głodkowska Renata
 2. Lipiński Robert
 3. Osial Anna
 4. Serwa Katarzyna
 5. Tenderenda Krystyna
 6. Tyszkiewicz Stanisława

Rada Osiedla Norwida

 1. Brzozowska Mieczysława
 2. Cieślak Zdzisław
 3. Dąbrowska Kamila
 4. Jęda Waldemar
 5. Kowalska Krystyna
 6. Kuć Monika
 7. Redlicka Teresa
 8. Seremet Ewa
 9. Wiśniewska Zofia

Rada Osiedla Sowińskiego

 1. Bielecka Zofia
 2. Dębska Danuta
 3. Huma Szymon
 4. Karpińska Jolanta
 5. Konopka Żaneta
 6. Rutkowska Urszula
 7. Sierakowska Magdalena

Materiały dla członków Spółdzielni są dostępne po zalogowaniu w zakładce Dokumenty / Walne Zgromadzenie 2022 – głosowanie na piśmie

.Sposób uzyskania danych do logowania dla członków Spółdzielni oraz skorzystania z tej opcji został opisany w zakładce S_net

.

KONTROLA INSTALACJI GAZOWEJ I WENTYLACJI

Informujemy, że zostanie przeprowadzona kontrola instalacji gazowej i wentylacyjnej zgodnie z harmonogramem w zakładce Ogłoszenia

.

PRZETARG NIEOGRANICZONY

.

.

.

.

Informacje o pracach wykonywanych przez Spółdzielnię

Szanowni Państwo w związku z pojawiającymi się zapytaniami dotyczącymi wykonywanych i zlecanych prac przez Spółdzielnię informujemy, że w miarę możliwości będziemy wywieszać informacje również na stronie internetowej w zakładce Ogłoszenia

.

INFORMACJA O WYBORZE CZŁONKÓW I ZASTĘPCÓW CZŁONKÓW DO RADY NADZORCZEJ

.

Walne Zgromadzenie uzupełnia skład Rady Nadzorczej oraz listę zastępców członków Rady Nadzorczej na kadencję, która rozpoczęła się dnia  24 czerwca 2019 r. w następujący sposób:

do Rady Nadzorczej wybrano:

Z Osiedla Moczydło nikt nie kandydował

Z Osiedla Sowińskiego

 1. Soliński Łukasz
 2. Jabłonowski Paweł

Z Osiedla Norwida

 1. Seremet Ewa
 2. Kuć Monika
 3. Bystrzejewska-Kowalska Karolina

Na listę zastępców członków Rady Nadzorczej wpisuje się:

Z Osiedla Moczydło nikt nie kandydował

Z Osiedla Sowińskiego

Piejak Marcin

Z Osiedla Norwida

Oleksiak Piotr

Treść Uchwały WZ 1-2021 podjętej na piśmie w formacie pdf

INFORMACJA O ODDANYCH GŁOSACH

Z Osiedla Moczydło głosowało 16 osób

Za podjęciem uchwały głosowało 10 osób, Przeciw podjęciu uchwały głosowało 0 osób, W całym głosowaniu oddano 6 nieważnych głosów.

Z Osiedla Sowińskiego głosowało 87 osób

Za podjęciem uchwały głosowało 72 osoby, Przeciw podjęciu uchwały głosowało 0 osób, W całym głosowaniu oddano 15 nieważnych głosów.

Z Osiedla Norwida głosowało 58 osób

Za podjęciem uchwały głosowało 47 osób, Przeciw podjęciu uchwały głosowało 0 osób, W całym głosowaniu oddano 11 nieważnych głosów.

.

Materiały dla członków Spółdzielni są dostępne po zalogowaniu w zakładce Dokumenty / Walne Zgromadzenie 2021 – głosowanie na piśmie

.Sposób uzyskania danych do logowania dla członków Spółdzielni oraz skorzystania z tej opcji został opisany w zakładce S_net

.

.

OGŁOSZENIE DLA MIESZKAŃCÓW OSIEDLI SOWIŃSKIEGIEGO I NORWIDA