Aktualności

WALNE ZGROMADZENIE 2022/2

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie zaprasza wszystkich Członków Spółdzielni na Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniach 22-24 listopada 2022 r. oraz 28 listopada – 30 listopada 2022 r., od godzinie 17:30,

przy czym Częściowe Walne Zgromadzenie Członków SM im. gen. Sowińskiego
a) dla Osiedla „Moczydło”, odbędzie się 22 listopada 2022 r. o godz. 17:30 (pierwszy dzień) i w przypadku niewyczerpania porządku obrad 29 listopada 2022 roku o godz. 17:30 (drugi dzień, wybory do Rady Osiedla) w Sali „Like” ul. Sokołowska 9 lokal U13 w Warszawie.
b) dla Osiedla „Norwida”, odbędzie się 23 listopada 2022 r. o godz. 17:30 (pierwszy dzień) i w przypadku niewyczerpania porządku obrad 30 listopada 2022 roku o godz. 17:30 (drugi dzień) w LXXXVI Liceum Ogólnokształcącym im. Batalionu Zośka, przy ul. Garbińskiego 1.
c) dla Osiedla „Sowińskiego”, odbędzie się 24 listopada 2022 r. o godz. 17:30 (pierwszy dzień) i w przypadku niewyczerpania porządku obrad 28 listopada 2022 roku o godz. 17:30 (drugi dzień) w LXXXVI Liceum Ogólnokształcącym im. Batalionu Zośka, przy ul. Garbińskiego 1.

Więcej informacji w zakładce WALNE ZGROMADZENIE 2022/2

INFORMACJA O PRZETARGACH

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. gen. Józefa Sowińskiego ogłasza ponownie przetarg na wymianę pionów wodnych i kanalizacyjnych w budynku przy ul. Wieluńskiej 10 należącym do zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie

Szczegóły ogłoszenia na stronie w zakładce Przetargi

.

TRZECI, OSTATECZNY TERMIN OBOWIĄZKOWEJ WYMIANY WODOMIERZY W LOKALACH MIESZKALNYCH W LOKALACH MIESZKALNYCH

Szanowni Państwo

Rozpoczyna się ostatni termin OBOWIĄZKOWEJ WYMIANY WODOMIERZY W LOKALACH MIESZKALNYCH.

Prosimy mieszkańców poniższych budynków o udostępnienie lokali:

DataBatalionu AK Zośka 3
30.11.202217, 18, 23, 26, 30, 34, 38, 42, 49, 52, 53
DataBatalionu AK Zośka 7
30.11.202216, 21, 25, 26, 44, 52, 57
DataBatalionu AK Zośka 11
30.11.20229, 20, 21, 25, 29, 45
DataPustola 14
30.11.202227, 36, 44
DataPustola 16
30.11.20224, 6, 13, 14, 15, 17, 47
DataPustola 18
30.11.20222, 6, 16, 18, 24, 41, 49, 52, 54
DataPustola 20
30.11.20224, 10, 32, 37, 50, 54
DataPustola 22
30.11.20224, 11, 20, 27, 28, 51
DataPustola 24
30.11.20228, 13, 23, 27, 34
DataSzulborska 6
28.11.20228, 10, 13, 14, 21, 31, 33, 38, 47, 52, 53, 54, 55, 56, 66, 67, 74, 83, 88, 95, 97, 101, 102, 105, 106
DataSzulborska 8
28.11.20227, 8, 9, 25, 35, 53, 58, 60, 61, 63, 75, 80, 107, 112, 115, 120, 125, 140, 141, 154, 156, 160
DataSowińskiego 54
28.11.202228, 34, 39, 47, 61, 66, 69, 76, 82, 87, 94, 112, 123, 125, 134, 138, 139, 149, 154
DataNorwida 3
29.11.20221, 3, 8, 25, 33, 41, 42, 46, 47, 60, 70, 73, 79, 121, 137, 138, 139, 147, 150, 154, 162
DataPustola 25
28.11.20221, 2, 9, 14, 15, 24, 28, 30, 35, 36, 42, 43, 45, 57, 58, 67, 69, 70, 80, 83, 89, 99, 102, 104, 105, 107, 108, 111
DataRedutowa 50
29.11.202215, 16, 24, 31, 52, 60, 89, 90, 93, 97, 110, 116, 123, 124, 127, 131, 142, 146, 155, 158, 161, 163
DataPrymasa Tysiąclecia 95
30.11.20222, 13, 40, 46, 62, 63, 91, 101
DataPrymasa Tysiąclecia 97
28.11.20222, 24, 29, 32, 34, 36, 43, 83, 90, 91, 98, 107, 112
DataPrymasa Tysiąclecia 99
29.11.20226, 13, 19, 20, 26, 40, 43, 50, 51, 52, 65, 73, 77, 80, 82, 87, 91, 99, 101, 104, 110, 121
DataWieluńska 1
01.12.20223, 12, 14, 23, 28, 35, 36, 63, 78, 86, 108, 112
DataWieluńska 2
02.12.20222, 37, 39, 42, 68, 71, 74, 78, 80, 89, 92, 97, 101, 103, 111
DataWieluńska 6
02.12.20229, 24, 33, 36, 40, 43
DataWieluńska 8
02.12.202233
DataWieluńska 10
05.12.20221, 5, 13, 18, 21, 32, 34, 36
DataWieluńska 14
01.12.20226, 18, 22, 23, 30, 32, 33
DataWieluńska 16
28.11.202226, 40
DataWieluńska 18
30.11.20226, 14, 18, 31, 41
DataKasprzaka 96
06.12.20221, 16, 28, 31, 38, 46, 59, 60, 66, 71, 74, 80, 83

Informujemy, że lokale w których nie zostaną wymienione wodomierze będą rozliczane za zużycie wody z ryczałtu

Szczegółowe informację są wywieszane na budynkach i w zakładce Ogłoszenia

WALNE ZGROMADZENIE 2022/2

Szanowni Państwo

Na podstawie § 32 ust. 1 Statutu Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. gen. Józefa Sowińskiego, art. 25 i 45 Ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie sposobu finansowania programów mieszkaniowych oraz art. 83 ust 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1208), Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni, które odbędzie się w dniach 22-24 listopada 2022 r. oraz 28 listopada – 30 listopada 2022 r., o godzinie 17:30,

przy czym:
a) Częściowe Walne Zgromadzenie Członków SM im. gen. Sowińskiego – Osiedla „Moczydło”, odbędzie się 22 listopada 2022 r. o godz. 17:30 (pierwszy dzień) i w przypadku niewyczerpania porządku obrad 29 listopada 2022 roku o godz. 17:30 (drugi dzień) w Sali „Like” ul. Sokołowska 9 lokal U13 w Warszawie.
b) Częściowe Walne Zgromadzenie Członków SM im. gen. Sowińskiego – Osiedla „Norwida”, odbędzie się 23 listopada 2022 r. o godz. 17:30 (pierwszy dzień) i w przypadku niewyczerpania porządku obrad 30 listopada 2022 roku o godz. 17:30 (drugi dzień) w LXXXVI Liceum Ogólnokształcącym im. Batalionu Zośka, przy ul. Garbińskiego 1.
c) Częściowe Walne Zgromadzenie Członków SM im. gen. Sowińskiego – Osiedla „Sowińskiego”, odbędzie się 24 listopada 2022 r. o godz. 17:30 (pierwszy dzień) i w przypadku niewyczerpania porządku obrad 28 listopada 2022 roku o godz. 17:30 (drugi dzień) w LXXXVI Liceum Ogólnokształcącym im. Batalionu Zośka, przy ul. Garbińskiego 1.

Więcej informacji w zakładce WALNE ZGROMADZENIE 2022/2

DRUGI, TERMIN OBOWIĄZKOWEJ WYMIANY WODOMIERZY W LOKALACH MIESZKALNYCH

Szanowni Państwo

Rozpoczyna się drugi termin OBOWIĄZKOWEJ WYMIANY WODOMIERZY W LOKALACH MIESZKALNYCH.

Informujemy, że lokale w których nie zostaną wymienione wodomierze będą rozliczane za zużycie wody z ryczałtu

Prosimy mieszkańców poniższych budynków o udostępnienie lokali:

DataWieluńska 1 – Lokale
22.09.20223, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 17, 22, 23, 35, 36, 43, 45, 51, 54, 60, 66, 76, 78, 82, 86, 97, 98, 104, 108, 112, 115, 119
DataWieluńska 2 – Lokale
26.09.20222, 5, 18, 19, 21, 27, 37, 39, 42, 51, 61, 68, 71, 73, 74, 78, 80, 88, 89, 90, 92, 96, 97, 101, 103, 105, 110, 111, 113, 121
DataWieluńska 6 – Lokale
27.09.20228, 9, 15, 23, 24, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 39, 42, 43
DataWieluńska 8 – Lokale
28.09.20225, 9, 14, 17, 20, 22, 23, 30-kuchnia, 31, 33, 34, 37
DataPrymasa Tysiąclecia 95 – Lokale
29.09.20222, 4, 10, 13, 17, 24, 28, 31, 40, 46, 62, 63, 69, 77, 84, 91, 92, 93, 97, 101
DataWieluńska 10 – Lokale
03.10.20221, 5, 6, 11, 12, 13, 17, 18, 21, 24, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 37
DataWieluńska 14 – Lokale
04.10.20226, 7, 8, 9, 14, 17, 18, 20, 22, 23, 26, 29, 30, 32, 33, 37
DataWieluńska 16 – Lokale
05.10.20225, 9, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 22, 23, 26, 27, 29, 35, 36, 38, 40
DataWieluńska 18 – Lokale
06.10.20225, 6, 14, 18, 23, 29, 31, 37, 40, 41
DataSzulborska 6 – Lokale
06.10.20222, 8, 10, 14, 21, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 37, 38, 42, 43, 47, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 59, 61, 63, 66, 67, 70, 72, 74, 76, 83, 86, 88, 92, 93, 95, 97, 100, 101, 102, 104, 105, 106
Data
Szulborska 8 – Lokale
07.10.20227, 8, 9, 13, 16, 18, 21, 22, 24, 25, 26, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 44, 53, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 68, 70
10.10.202271, 72, 75, 80, 85, 89, 95, 96, 107, 112, 115, 116, 120, 124, 125, 131, 140, 141, 143, 145, 146, 147, 149, 150, 152, 153, 154, 156, 160, 161
DataSowińskiego 54 – Lokale
07.10.20226, 11, 20, 25, 26, 28, 31, 34, 35, 39, 40, 41, 47, 48, 49, 50, 55, 61, 66, 68, 69, 70, 76, 82
10.10.202285, 86, 87, 94, 98, 102, 105, 108, 112, 122, 123, 134, 136, 137, 138, 139, 143, 144, 148, 149, 150, 152, 153, 154, 156
DataNorwida 3 – Lokale
11.10.20221, 3, 7, 8, 12, 14, 25, 30, 31, 33, 41, 42, 46, 47, 60, 70, 73, 76, 79, 83, 86
12.10.202294, 104, 109, 111, 120, 121, 123, 126, 136, 137, 138, 139, 141, 144, 147, 150, 151, 154, 156, 159, 162
DataPustola 25 – Lokale
11.10.20221, 2, 4, 5, 9, 10, 14, 15, 17, 20, 22, 24, 25, 28, 30, 35, 36, 39, 41, 42, 43, 45, 47, 53, 55, 56, 57, 58
12.10.202259, 60, 61, 67, 69, 70, 72, 73, 74, 80, 83, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 95, 96, 97, 98, 99, 102, 104, 105, 107, 108, 110, 111
DataBatalionu AK Zośka 3 – Lokale
13.10.20222, 9, 11, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 26, 30, 34, 37, 38, 39, 42, 43, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 56, 57
DataBatalionu AK Zośka 7 – Lokale
13.10.20221, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 15, 16, 21, 25, 26, 32, 37, 44, 49, 51, 52, 54, 55, 57, 58
DataBatalionu AK Zośka 11 – Lokale
14.10.20224, 6, 9, 15, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 36, 40, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59
DataPustola 14 – Lokale
14.10.20224, 9, 10, 17, 18, 27, 28, 29, 30, 32, 36, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48
DataPustola 22 – Lokale
17.10.20221, 4, 5, 10, 11, 12, 15, 20, 21, 25, 27, 28, 32, 33, 34, 39, 40, 50, 51, 53
DataPustola 24 – Lokale
17.10.20223, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 20, 23, 25, 27, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 53, 54
DataPustola 16 – Lokale
18.10.20221, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 26, 28, 34, 35, 37, 43, 47, 51, 54
DataPustola 18 – Lokale
18.10.20222, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 34, 35, 40, 41, 44, 49, 50, 52, 53, 54
DataPustola 20 – Lokale
18.10.20224, 6, 10, 20, 21, 24, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 37, 40, 42, 43, 44, 45, 49, 50, 54
DataRedutowa 44 – Lokale
19.10.20221, 2, 4, 5, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 23, 27, 28, 29, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 46, 47, 49, 51, 53, 54, 55
DataRedutowa 46 – Lokale
19.10.20222, 4, 5, 6, 7, 9, 13, 14, 15, 24, 31, 32, 38, 39, 41, 45, 50, 51, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60
DataRedutowa 50 – Lokale
20.10.202211, 15, 17, 20, 24, 30, 31, 33, 37, 46, 52, 53, 58, 60, 62, 65, 66, 76, 87, 89, 90, 93, 95, 97, 98, 101, 102
21.10.2022109, 110, 115, 116, 118, 120, 123, 124, 125, 126, 127, 129, 131, 133, 135, 139, 141, 142, 146, 153, 155, 157, 158, 159, 161, 163
DataKasprzaka 96 – Lokale
03.11.20221, 10, 15, 16, 20, 22, 23, 27, 28, 31, 38, 46, 47, 55, 59, 60, 65, 66, 68, 71, 74, 79, 80, 83
DataPrymasa Tysiąclecia 97 – Lokale
03.11.20221, 2, 3, 7, 12, 24, 29, 30, 32, 34, 36, 38, 43, 45, 46, 51, 56, 59, 70, 71, 72, 73, 76, 77, 80, 83, 84, 90, 91, 92, 97, 98, 100, 102, 104, 106, 107, 112, 117, 118
DataPrymasa Tysiąclecia 99 – Lokale
04.11.20221, 6, 10, 13, 17, 19, 20, 22, 25, 26, 38, 39, 40, 42, 43, 50, 51, 52, 56,  57, 61, 65, 73, 77, 80, 82, 85, 87, 91, 95, 97, 99, 101, 102, 103, 104, 109, 110, 112, 121

Szczegółowe informację są wywieszane na budynkach i w zakładce Ogłoszenia

WYMIANA WODOMIERZY

Szanowni Państwo

W naszej Spółdzielni rozpoczyna się wymiana legalizacyjna wodomierzy. Prosimy o udostępnienie lokali do przeprowadzenia prac w terminach:

Lokale, w których nie zostanie wykonana wymiana będą rozliczane ryczałtem.

Szczegółowe informację są wywieszane na budynkach i w zakładce Ogłoszenia

Wymiana instalacji centralnego ogrzewania

INFORMACJA O PRZETARGACH

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. gen. Józefa Sowińskiego ogłasza przetarg:

na dostosowanie do warunków bezpieczeństwa pożarowego budynku przy ul. Norwida 3 w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie

na dostosowanie do warunków bezpieczeństwa pożarowego budynku przy al. Prymasa Tysiąclecia 99 w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie

na wymianę dźwigów osobowych budynkach wielorodzinnych: 1). al. Prymasa 100-lecia 95, 2). al. Prymasa 100-lecia 97, 3). al. Prymasa 100-lecia 99 w Warszawie w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej im. gen. Józefa Sowińskiego.

Szczegóły ogłoszenia na stronie w zakładce Przetargi

.

.

Sezon plenerowych atrakcyjnych wydarzeń na Woli

Szanowni mieszkańcy zaczął się sezon plenerowych (i nie tylko) atrakcyjnych wydarzeń na Woli, które są realizowane przez różnorodne organizacje pozarządowe.

Szczegóły wydarzeń zamieściliśmy w zakładce Nasza Wola

Uprzejmie dziękujemy Pani Grażynie Komiażyk za przesłane materiały.

.

PRZYPOMINAMY O OBOWIĄZKOWEJ KONTROLI INSTALACJI GAZOWEJ I WENTYLACJI

Informujemy o drugim OSTATECZNYM terminie wykonania kontroli instalacji gazowej i wentylacyjnej, pracę będą wykonywane zgodnie z harmonogramem w zakładce Ogłoszenia

Zlekceważenie obowiązku corocznych przeglądów instalacji gazowej lub przewodów kominowych, w drodze np. uniemożliwienia wykonania czynności kontrolnych przez upoważnione osoby w lokalu mieszkalnym (niewpuszczenie kontrolera) skutkować może odpowiedzialnością karną. Zaniedbania w powyższym zakresie, przybierające postać wykroczenia, mogą być spowodowane tak winą umyślną, jak i nieumyślną.

.

.

INFORMACJA O WYBORZE DO RAD OSIEDLI

.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie zawiadamia, że w dniach 28, 29 i 30 marca 2022 r. odbyło się głosowanie uchwał częściowych Walnych Zgromadzeń Spółdzielni poszczególnych Osiedli (Moczydło, Norwida, Sowińskiego) w trybie głosowania na piśmie

do Rady osiedli wybrano:

Rada Osiedla Moczydło

 1. Głodkowska Renata
 2. Lipiński Robert
 3. Osial Anna
 4. Serwa Katarzyna
 5. Tenderenda Krystyna
 6. Tyszkiewicz Stanisława

Rada Osiedla Norwida

 1. Brzozowska Mieczysława
 2. Cieślak Zdzisław
 3. Dąbrowska Kamila
 4. Jęda Waldemar
 5. Kowalska Krystyna
 6. Kuć Monika
 7. Redlicka Teresa
 8. Seremet Ewa
 9. Wiśniewska Zofia

Rada Osiedla Sowińskiego

 1. Bielecka Zofia
 2. Dębska Danuta
 3. Huma Szymon
 4. Karpińska Jolanta
 5. Konopka Żaneta
 6. Rutkowska Urszula
 7. Sierakowska Magdalena

Materiały dla członków Spółdzielni są dostępne po zalogowaniu w zakładce Dokumenty / Walne Zgromadzenie 2022 – głosowanie na piśmie

.Sposób uzyskania danych do logowania dla członków Spółdzielni oraz skorzystania z tej opcji został opisany w zakładce S_net

.

KONTROLA INSTALACJI GAZOWEJ I WENTYLACJI

Informujemy, że zostanie przeprowadzona kontrola instalacji gazowej i wentylacyjnej zgodnie z harmonogramem w zakładce Ogłoszenia

.

.

.

.

Informacje o pracach wykonywanych przez Spółdzielnię

Szanowni Państwo w związku z pojawiającymi się zapytaniami dotyczącymi wykonywanych i zlecanych prac przez Spółdzielnię informujemy, że w miarę możliwości będziemy wywieszać informacje również na stronie internetowej w zakładce Ogłoszenia

.

INFORMACJA O WYBORZE CZŁONKÓW I ZASTĘPCÓW CZŁONKÓW DO RADY NADZORCZEJ

.

Walne Zgromadzenie uzupełnia skład Rady Nadzorczej oraz listę zastępców członków Rady Nadzorczej na kadencję, która rozpoczęła się dnia  24 czerwca 2019 r. w następujący sposób:

do Rady Nadzorczej wybrano:

Z Osiedla Moczydło nikt nie kandydował

Z Osiedla Sowińskiego

 1. Soliński Łukasz
 2. Jabłonowski Paweł

Z Osiedla Norwida

 1. Seremet Ewa
 2. Kuć Monika
 3. Bystrzejewska-Kowalska Karolina

Na listę zastępców członków Rady Nadzorczej wpisuje się:

Z Osiedla Moczydło nikt nie kandydował

Z Osiedla Sowińskiego

Piejak Marcin

Z Osiedla Norwida

Oleksiak Piotr

Treść Uchwały WZ 1-2021 podjętej na piśmie w formacie pdf

INFORMACJA O ODDANYCH GŁOSACH

Z Osiedla Moczydło głosowało 16 osób

Za podjęciem uchwały głosowało 10 osób, Przeciw podjęciu uchwały głosowało 0 osób, W całym głosowaniu oddano 6 nieważnych głosów.

Z Osiedla Sowińskiego głosowało 87 osób

Za podjęciem uchwały głosowało 72 osoby, Przeciw podjęciu uchwały głosowało 0 osób, W całym głosowaniu oddano 15 nieważnych głosów.

Z Osiedla Norwida głosowało 58 osób

Za podjęciem uchwały głosowało 47 osób, Przeciw podjęciu uchwały głosowało 0 osób, W całym głosowaniu oddano 11 nieważnych głosów.

.

Materiały dla członków Spółdzielni są dostępne po zalogowaniu w zakładce Dokumenty / Walne Zgromadzenie 2021 – głosowanie na piśmie

.Sposób uzyskania danych do logowania dla członków Spółdzielni oraz skorzystania z tej opcji został opisany w zakładce S_net

.

.

OGŁOSZENIE DLA MIESZKAŃCÓW OSIEDLI SOWIŃSKIEGIEGO I NORWIDA