Aktualności

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. gen. Józefa Sowińskiego informuje o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na wymianę  ośmiu pionów wodnych i kanalizacyjnych w budynku przy ul. Redutowej 50 należącym do zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie.

Ogłoszenie umieszczone w zakładce Przetargi/Roboty remontowe link do strony

Postępowanie przetargowe

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. gen. Józefa Sowińskiego informuje o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na wymianę dźwigów osobowych w budynku wielorodzinnym przy ul. Wieluńskiej 2 w Warszawie w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej im. gen. Józefa Sowińskiego.

Ogłoszenie umieszczone w zakładce Przetargi/Roboty remontowe link do strony

OFERTA PRACY

Spółdzielnia poszukuje osób do pracy na stanowiskach:

specjalista ds. finansowo – księgowych ogłoszenie pdf

konserwator hydraulik ogłoszenie pdf

gospodarz budynku ogłoszenie pdf

Osoby zainteresowane prosimy o składanie swoich ofert do 25 lipca 2023 r.

Notatka z prac Kolegium Walnego Zgromadzenia w dniu 27.06.2023 r.

Dnia 27.06.2023 r. o godz. 17:00 w siedzibie Spółdzielni zebrali się  członkowie Kolegium tj. Przewodniczący i Sekretarze Częściowych Walnych Zgromadzeń Spółdzielni Mieszkaniowej im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie. Sporządzono listę obecności. Wybrano Przewodniczącego Panią Teresę Redlicką. W czasie pracy Kolegium zapoznało się z dokumentami częściowych Walnych Zgromadzeń dla osiedli Moczydła, Norwida i Sowińskiego po czym Kolegium autoryzowało treść Uchwał podejmowanych przez części Walnego Zgromadzenia

Więcej informacji dla członków w zakładce Dokumenty-Walne Zgromadzenie 2023 30 maj- 1 czerwiec

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI 2023 R.

Warszawa, 6 czerwca 2023 r.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie informuje iż dokończenie przerwanej części Walnego Zgromadzenia Członków SM im. gen. Sowińskiego- Osiedla „Sowińskiego” odbędzie się 21 czerwca 2023 r. w LXXXVI Liceum im. Batalionu AK Zośka przy ul. Garbińskiego 1 od godz. 17.30.

Kolegium Walnego Zgromadzenia zbierze się po zakończeniu obrad Częściowego Walnego Zgromadzenia Członków SM im. gen. Sowińskiego- Osiedla „Sowińskiego”.

Szczegółowe informacje oraz porządek obrad został umieszczony na stronie Organy/WALNE ZGROMADZENIE/WALNE ZGROMADZENIE 2023 link do strony

Rozliczenie wody administracyjnej

Szanowni Państwo
W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi otrzymanego rozliczenia wody administracyjnej, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie informuje, iż do rozliczenia zużycia kosztów wody administracyjnej zostały przyjęte różnice pomiędzy zużyciem wody zarejestrowanej przez wodomierz główny w danym budynku, według którego Spółdzielnia rozlicza się z dostawcą wody (MPWiK) a sumą wskazań wodomierzy lokalowych. Sumy te nigdy nie są równe wskazaniu wodomierza głównego na przyłączu budynku. Dodatkowo uwzględnia się także zużycie w lokalach mieszkalnych nieopomiarowanych (nie posiadających wodomierzy) oraz opomiarowane dodatkowe pomieszczenia tj. pralnie lub inne punkty w częściach wspólnych. W/ w różnice w zużyciu wody występują na każdym budynku a powstała różnica podlega rozliczeniu na wszystkich użytkowników lokali w danym budynku. Rozliczenie kosztów wody administracyjnej jest dokonywane metodą przyjętą przez Zarządcę. W naszej Spółdzielni w/w rozliczenie obciąża jednakowo wszystkich odbiorców wody w danym budynku i jest proporcjonalne do ilości lokali w danym budynku. Otrzymane przez Państwa rozliczenie kosztów wody administracyjnej obejmuje lata 2020,2021 i 2022. Ponadto Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie informuje, iż Zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej nr 24 z dnia 25 kwietnia zaprzestaje się pobierania zaliczek na pokrycie kosztów wody administracyjnej dla lokali mieszkalnych od 01 czerwca 2023 r. Indywidualne zawiadomienia o wymiarze opłat za eksploatację i utrzymanie lokali, obowiązujące od 01 czerwca 2023 r. , posiadacze praw i użytkownicy lokali mieszkalnych otrzymają do 31 maja 2023 r. Mając na uwadze powyższe, koszty wody administracyjnej będą rozliczane raz w roku na dzień 31 grudnia. Dotychczas wpłacane zaliczki od 1 stycznia 2023 r. do 31 maja 2023 r. zostaną uwzględnione w rozliczeniu kosztów wody administracyjnej na koniec 2023 roku.

Postępowanie przetargowe

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. gen. Józefa Sowińskiego informuje o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na (Etap I) wykonanie dokumentacji oraz (Etap II) wykonanie instalacji szlabanów zapewniających kontrolę wjazdu wraz z monitoringiem i obsługą zdalną Osiedla Moczydło w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie.

Ogłoszenie umieszczone w zakładce Przetargi/Roboty remontowe link do strony

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI 2023 R.

Warszawa, 16 maja 2023 r.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni, które odbędzie się w dniach 30 maja 2023 r. – 1 czerwca 2023 r., o godzinie 17:30, przy czym:
a) Częściowe Walne Zgromadzenie Członków SM im. gen. Sowińskiego – Osiedla „Norwida”, odbędzie się we wtorek 30 maja 2023 r. o godz. 17:30 w LXXXVI Liceum Ogólnokształcącym im. Batalionu Zośka, przy ul. Garbińskiego 1.
b) Częściowe Walne Zgromadzenie Członków SM im. gen. Sowińskiego – Osiedla „Sowińskiego”, odbędzie się we środę 31 maja 2023 r. o godz. 17:30 w LXXXVI Liceum Ogólnokształcącym im. Batalionu Zośka, przy ul. Garbińskiego 1.
c) Częściowe Walne Zgromadzenie Członków SM im. gen. Sowińskiego – Osiedla „Moczydło”, odbędzie się w czwartek 1 czerwca 2023 r. o godz. 17:30 w Sali „Like” ul. Sokołowska 9 lokal U13 w Warszawie.

Szczegółowe informacje oraz porządek obrad został umieszczony na stronie Organy/WALNE ZGROMADZENIE/WALNE ZGROMADZENIE 2023 link do strony.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie informuje, że Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni w dniach 30 maja 2023 r. – 1 czerwca 2023 r. nie będzie obradowało nad zmianami Statutu.
Zmiany Statutu Spółdzielni będą przedmiotem obrad ODRĘBNEGO Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni, które odbędzie się jesienią

POSTĘPOWANIE PRZETARGOWE

Warszawa, 4 maja 2023 r.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. gen. Józefa Sowińskiego informuje o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na remont pokrycia dachowego i kominów w budynku przy ul. Redutowej 50 należącego do zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie.

Ogłoszenie umieszczone w zakładce Przetargi/Roboty remontowe link do strony

PLAN REMONTÓW 2023 R.

Warszawa, 7 marca 2023 r.

Poniżej Plany Remontów przyjęte Uchwałami Rady Nadzorczej z dnia 27 lutego 2023 r.

nr 7/2023 dla osiedla Moczydło, nr 8/2023 dla Osiedla Norwida, nr 9/2023 dla Osiedla Sowińskiego

OSIEDLE SOWIŃSKIEGO pdf

OSIEDLE NORWIDA pdf

OSIEDLE MOCZYDŁO pdf

INFORMACJA – ROZLICZENIE SEZONU GRZEWCZEGO 2022/2023

Warszawa, 23 luty 2023 r.

Rozliczenie kosztów centralnego ogrzewania za sezon 2022/2023 odbędzie się proporcjonalnie do powierzchni mieszkania na podstawie odczytu ciepłomierza zainstalowanego w węźle oraz faktur otrzymanych od dostawcy ciepła.

Dla osiedla SOWIŃSKIEGO gdzie trwa montaż podzielników rozliczenie na podstawie podzielników rozpocznie się od sezonu 2023/2024. Więcej informacji w zakładce Ogłoszenia / OSIEDLE SOWIŃSKIEGO

ZMIANA STAWKI OPŁAT ZA WODĘ I ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW

Warszawa, 23 luty 2023 r.

W związku z Decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie WA.RZT.70.31.2021/20 z dn. 28.12.2022 r dotyczącą taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków uchwałą Zarządu nr 17/2023

Ustala się stawkę:

  1. za 1m³ zimnej wody w lokalach mieszkalnych, użytkowych, garażach, miejscach postojowych i parkingach społecznych wyposażonych w urządzenia pomiarowe (wodomierze) w wysokości brutto 4,29 złotych
  2. za 1 m³ odprowadzenia ścieków w lokalach mieszkalnych, użytkowych, garażach, miejscach postojowych i parkingach społecznych wyposażonych w urządzenia pomiarowe (wodomierze) w wysokości brutto 6,59 złotych.

Łącznie za dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków 10,88 zł/m³ 

Treść Uchwały dostępna dla członków w zakładce Dokumenty/Uchwały Zarządu/ 2023 Uchwały Zarządu

KONKURS OFERT

Warszawa, 23 luty 2023 r.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie ogłosił konkurs ofert na wynajem lokalu użytkowego położonego przy ul. Wolskiej 94. Więcej informacji w zakładce Przetargi/ Lokale mieszkalne i usługowe

WIeluńska 10 – Wymiana pionów wodnych i kanalizacyjnych UWAGA ZMIANA TERMINU

Szanowni Państwo w związku z brakiem dostępności do części lokali został zmieniony harmonogram. Prosimy o zapoznanie się z nowym harmonogramem (poniżej) i udostępnienie lokali w podanych terminach. Przepraszamy za zaistniałą sytuację.

Szczegółowe informacje na klatkach i stronie budynku Wieluńska 10 – Spółdzielnia Mieszkaniowa im. gen. Józefa Sowińskiego (smsowinskiego.pl)

.

OSZUSTWA NA POLICJANTA / WNUCZKA

niemal każdego dnia na policję w Warszawie trafia zgłoszenie o wyłudzeniu metodą „na wnuczka/policjanta”. Tylko w zeszłym roku mieszkańcy stolicy stracili ponad 13 mln złotych.

Sposób działania oszustów jest bardzo prosty. Zazwyczaj podszywają się pod bliskie osoby z rodziny i proszą o dyskretną pożyczkę. Tłumaczą jednak, że nie mogą odebrać pieniędzy osobiście, więc przyślą po nie znajomego. Zdarza się również tak, że proszą o przesłanie pieniędzy na wskazany numer konta.

  • Nie ufaj obcym dzwoniącym do Ciebie.
  • Nie przekazuj pieniędzy, biżuterii lub innych rzeczy nieznajomym.
  • Nie podawaj obcym osobom, szczególnie w rozmowie telefonicznej, informacji na temat swoich danych osobowych jak: numeru telefonu, numeru pesel, numeru dowodu osobistego, miejsca zamieszkania, posiadanych oszczędności, kont bankowych czy haseł.

KONTROLA INSTALACJI GAZOWEJ I WENTYLACJI

Spółdzielnia Mieszkaniowa im gen J. Sowińskiego informuje, że na nasze zlecenie zostanie przeprowadzona KONTROLA INSTALACJI GAZOWEJ I WENTYLACJI

Termin kontroli oraz telefon do osoby przeprowadzającej kontrolę został podany poniżej. Pracę będą prowadzone w godzinach 9:00 – 12:00 oraz 16:00 – 18:00. Prosimy mieszkańców poniższych budynków o udostępnienie lokali w podanym terminie:

Kontrolę przeprowadzi firma Zakład Usług Kominiarskich i Remontowo Budowlanych Robert Chodkiewicz Artur Krzyżanowski 03-904 Warszawa, ul. Lipska 16 lok. U16

W PRZYPADKU NIEUDOSTĘPNIENIA LOKALU, WŁAŚCICIEL ZOBOWIĄZANY JEST DO WYKONANIA PRZEGLĄDU NA WŁASNY KOSZT I DOSTARCZENIA PROTOKOŁU DO ADMINISTRACJI SPÓŁDZIELNI

Szczegółowe informację zostaną wywieszone na klatkach budynków oraz publikowane na stronie internetowej w zakładkach budynków w ogłoszeniach Ogłoszenia – Spółdzielnia Mieszkaniowa im. gen. Józefa Sowińskiego (smsowinskiego.pl)

Pięcioletni przegląd instalacji elektrycznej drugi termin

Szanowni Państwo w Spółdzielni Mieszkaniowej im. gen. Józefa Sowińskiego rozpoczyna się drugi termin obowiązkowego przegląd instalacji elektrycznej. W lokalach mieszkalnych pracę będą wykonywane w godzinach 9-13 oraz 17-20, poniżej harmonogram dla lokali nieudostępnionych w pierwszym terminie. W PRZYPADKU NIEUDOSTĘPNIENIA LOKALU, WŁAŚCICIEL ZOBOWIĄZANY JEST DO WYKONANIA PRZEGLĄDU NA WŁASNY KOSZT I DOSTARCZENIA PROTOKOŁU POMIARÓW INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ DO ADMINISTRACJI BUDYNKU.

Rozpoczęcie montażu podzielników ciepła na osiedlu Sowińskiego

Szanowni Państwo w lutym 2023 r. rozpoczyna się montaż podzielników ciepła w budynkach Osiedla Sowińskiego. Szczegółowe informację zostaną wywieszone na klatkach budynków oraz publikowane na stronie internetowej w zakładkach budynków w ogłoszeniach Ogłoszenia – Spółdzielnia Mieszkaniowa im. gen. Józefa Sowińskiego (smsowinskiego.pl)

Obowiązkowy przegląd instalacji elektrycznej

Szanowni Państwo w Spółdzielni Mieszkaniowej im. gen. Józefa Sowińskiego rozpoczyna się obowiązkowy pięcioletni przegląd instalacji elektrycznej. W lokalach mieszkalnych pracę będą wykonywane w godzinach 9-13 oraz 17-20. Poniżej wstępny harmonogram:

Adres budynkuPlanowany termin pomiaruTelefon kontaktowyUwagi
Kasprzaka 9612.01.2023 r.695 330 508,  510 213 069   os. Moczydło
Prymasa Tys. 9509.01.2023 r.695 330 508,  510 213 069   os. Moczydło
Prymasa Tys. 9710.01.2023 r.695 330 508,  510 213 069   os. Moczydło
Prymasa Tys. 9911.01.2023 r.695 330 508,  510 213 069   os. Moczydło
Wieluńska 103.01.2023 r.695 330 508,  510 213 069   os. Moczydło
Wieluńska 204.01.2023 r.695 330 508,  510 213 069   os. Moczydło
Wieluńska 605.01.2023 r.695 330 508,  510 213 069   os. Moczydło
Wieluńska 805.01.2023 r.695 330 508,  510 213 069   os. Moczydło
Wieluńska 1005.01.2023 r.695 330 508,  510 213 069   os. Moczydło
Wieluńska 1405.01.2023 r.695 330 508,  510 213 069   os. Moczydło
Wieluńska 1612.01.2023 r.695 330 508,  510 213 069   os. Moczydło
Wieluńska 1812.01.2023 r.695 330 508,  510 213 069   os. Moczydło
Batalionu Zośka 313.01.2023 r.695 330 508,  510 213 069   os. Sowińskiego
Batalionu Zośka 713.01.2023 r.695 330 508,  510 213 069   os. Sowińskiego
Batalionu Zośka 1116.01.2023 r.695 330 508,  510 213 069   os. Sowińskiego
Pustola 1416.01.2023 r.695 330 508,  510 213 069   os. Sowińskiego
Pustola 1617.01.2023 r.695 330 508,  510 213 069   os. Sowińskiego
Pustola 1830.01.2023 r. 695 330 508,  510 213 069   os. Sowińskiego
Pustola 2018.01.2023 r.695 330 508,  510 213 069   os. Sowińskiego
Pustola 2218.01.2023 r.695 330 508,  510 213 069   os. Sowińskiego
Pustola 2419.01.2023 r.695 330 508,  510 213 069   os. Sowińskiego
Redutowa 4419.01.2023 r.695 330 508,  510 213 069   os. Sowińskiego
Redutowa 4617.01.2023 r.695 330 508,  510 213 069   os. Sowińskiego
Norwida 323.01.2023 r.695 330 508,  510 213 069   os. Norwida
Sowińskiego 5426.01.2023 r.695 330 508,  510 213 069   os. Norwida
Szulborska 624.01.2023 r.695 330 508,  510 213 069   os. Norwida
Szulborska 825.01.2023 r.695 330 508,  510 213 069   os. Norwida
Pustola  2520.01.2023 r.695 330 508,  510 213 069   os. Norwida
Redutowa 5027.01.2023 r.695 330 508,  510 213 069   os. Norwida
Pustola  2330.01.2023 r.695 330 508,  510 213 069Pawilon
Wolska 9430.01.2023 r.695 330 508,  510 213 069Pawilon

Szczegółowe informację zostały zamieszczone w zakładkach budynków w ogłoszeniach Ogłoszenia – Spółdzielnia Mieszkaniowa im. gen. Józefa Sowińskiego (smsowinskiego.pl)

Prosimy o udostępnienie lokali i zapewnienie dostępu do tablicy mieszkaniowej z bezpiecznikami oraz gniazd w kuchni i w łazience.

Notatka z prac Kolegium Walnego Zgromadzenia w dniu 20.12.2022 r.

Dnia 20.12.2022 r. o godz. 17:30 w siedzibie Spółdzielni zebrali się  członkowie Kolegium tj. Przewodniczący i Sekretarze Częściowych Walnych Zgromadzeń Spółdzielni Mieszkaniowej im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie. Sporządzono listę obecności. Wybrano Przewodniczącego Panią Teresę Redlicką. W czasie pracy Kolegium zapoznało się z dokumentami częściowych Walnych Zgromadzeń dla osiedli Moczydła, Norwida i Sowińskiego po czym Kolegium autoryzowało treść Uchwał podejmowanych przez części Walnego Zgromadzenia

Więcej informacji dla członków w zakładce Dokumenty / Walne Zgromadzenie 2022/2 22-29 listopad

.

Notatka z prac Kolegium Walnego Zgromadzenia w dniu 06.12.2022 r.

Dnia 06.12.2022 r. o godz. 17:00 w siedzibie Spółdzielni zebrali się  członkowie Kolegium tj. Przewodniczący i Sekretarze Częściowych Walnych Zgromadzeń Spółdzielni Mieszkaniowej im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie. Sporządzono listę obecności. Stwierdzono, że do czasu rozpoczęcia Kolegium tj. do godz. 17:00 z przyczyn losowych Komisji Mandatowo Skrutacyjnej Częściowego Walnego Zgromadzenia Osiedla Moczydło nie udało się, dostarczyć do Spółdzielni kompletnego  protokołu z prac Komisji. W tym stanie rzeczy Kolegium nie może dokonać zliczenia głosów. Prace przerwano do czasu skompletowania protokołów.

.

WALNE ZGROMADZENIE 2022/2

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie zaprasza wszystkich Członków Spółdzielni na Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniach 22-24 listopada 2022 r. oraz 28 listopada – 30 listopada 2022 r., od godzinie 17:30

przy czym Częściowe Walne Zgromadzenie Członków SM im. gen. Sowińskiego
a) dla Osiedla „Moczydło”, odbędzie się 22 listopada 2022 r. o godz. 17:30 (pierwszy dzień) i w przypadku niewyczerpania porządku obrad 29 listopada 2022 roku o godz. 17:30 (drugi dzień, wybory do Rady Osiedla) w Sali „Like” ul. Sokołowska 9 lokal U13 w Warszawie.
b) dla Osiedla „Norwida”, odbędzie się 23 listopada 2022 r. o godz. 17:30 (pierwszy dzień) i w przypadku niewyczerpania porządku obrad 30 listopada 2022 roku o godz. 17:30 (drugi dzień) w LXXXVI Liceum Ogólnokształcącym im. Batalionu Zośka, przy ul. Garbińskiego 1.
c) dla Osiedla „Sowińskiego”, odbędzie się 24 listopada 2022 r. o godz. 17:30 (pierwszy dzień) i w przypadku niewyczerpania porządku obrad 28 listopada 2022 roku o godz. 17:30 (drugi dzień) w LXXXVI Liceum Ogólnokształcącym im. Batalionu Zośka, przy ul. Garbińskiego 1.

Więcej informacji w zakładce WALNE ZGROMADZENIE 2022/2

I

TRZECI, OSTATECZNY TERMIN OBOWIĄZKOWEJ WYMIANY WODOMIERZY W LOKALACH MIESZKALNYCH W LOKALACH MIESZKALNYCH

Szanowni Państwo

Rozpoczyna się ostatni termin OBOWIĄZKOWEJ WYMIANY WODOMIERZY W LOKALACH MIESZKALNYCH.

Prosimy mieszkańców poniższych budynków o udostępnienie lokali:

DataBatalionu AK Zośka 3
30.11.202217, 18, 23, 26, 30, 34, 38, 42, 49, 52, 53
DataBatalionu AK Zośka 7
30.11.202216, 21, 25, 26, 44, 52, 57
DataBatalionu AK Zośka 11
30.11.20229, 20, 21, 25, 29, 45
DataPustola 14
30.11.202227, 36, 44
DataPustola 16
30.11.20224, 6, 13, 14, 15, 17, 47
DataPustola 18
30.11.20222, 6, 16, 18, 24, 41, 49, 52, 54
DataPustola 20
30.11.20224, 10, 32, 37, 50, 54
DataPustola 22
30.11.20224, 11, 20, 27, 28, 51
DataPustola 24
30.11.20228, 13, 23, 27, 34
DataSzulborska 6
28.11.20228, 10, 13, 14, 21, 31, 33, 38, 47, 52, 53, 54, 55, 56, 66, 67, 74, 83, 88, 95, 97, 101, 102, 105, 106
DataSzulborska 8
28.11.20227, 8, 9, 25, 35, 53, 58, 60, 61, 63, 75, 80, 107, 112, 115, 120, 125, 140, 141, 154, 156, 160
DataSowińskiego 54
28.11.202228, 34, 39, 47, 61, 66, 69, 76, 82, 87, 94, 112, 123, 125, 134, 138, 139, 149, 154
DataNorwida 3
29.11.20221, 3, 8, 25, 33, 41, 42, 46, 47, 60, 70, 73, 79, 121, 137, 138, 139, 147, 150, 154, 162
DataPustola 25
28.11.20221, 2, 9, 14, 15, 24, 28, 30, 35, 36, 42, 43, 45, 57, 58, 67, 69, 70, 80, 83, 89, 99, 102, 104, 105, 107, 108, 111
DataRedutowa 50
29.11.202215, 16, 24, 31, 52, 60, 89, 90, 93, 97, 110, 116, 123, 124, 127, 131, 142, 146, 155, 158, 161, 163
DataPrymasa Tysiąclecia 95
30.11.20222, 13, 40, 46, 62, 63, 91, 101
DataPrymasa Tysiąclecia 97
28.11.20222, 24, 29, 32, 34, 36, 43, 83, 90, 91, 98, 107, 112
DataPrymasa Tysiąclecia 99
29.11.20226, 13, 19, 20, 26, 40, 43, 50, 51, 52, 65, 73, 77, 80, 82, 87, 91, 99, 101, 104, 110, 121
DataWieluńska 1
01.12.20223, 12, 14, 23, 28, 35, 36, 63, 78, 86, 108, 112
DataWieluńska 2
02.12.20222, 37, 39, 42, 68, 71, 74, 78, 80, 89, 92, 97, 101, 103, 111
DataWieluńska 6
02.12.20229, 24, 33, 36, 40, 43
DataWieluńska 8
02.12.202233
DataWieluńska 10
05.12.20221, 5, 13, 18, 21, 32, 34, 36
DataWieluńska 14
01.12.20226, 18, 22, 23, 30, 32, 33
DataWieluńska 16
28.11.202226, 40
DataWieluńska 18
30.11.20226, 14, 18, 31, 41
DataKasprzaka 96
06.12.20221, 16, 28, 31, 38, 46, 59, 60, 66, 71, 74, 80, 83

Informujemy, że lokale w których nie zostaną wymienione wodomierze będą rozliczane za zużycie wody z ryczałtu

Szczegółowe informację są wywieszane na budynkach i w zakładce Ogłoszenia

Wymiana instalacji centralnego ogrzewania

INFORMACJA O PRZETARGACH

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. gen. Józefa Sowińskiego ogłasza przetarg:

na dostosowanie do warunków bezpieczeństwa pożarowego budynku przy ul. Norwida 3 w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie

na dostosowanie do warunków bezpieczeństwa pożarowego budynku przy al. Prymasa Tysiąclecia 99 w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie

na wymianę dźwigów osobowych budynkach wielorodzinnych: 1). al. Prymasa 100-lecia 95, 2). al. Prymasa 100-lecia 97, 3). al. Prymasa 100-lecia 99 w Warszawie w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej im. gen. Józefa Sowińskiego.

Szczegóły ogłoszenia na stronie w zakładce Przetargi

.

.

Sezon plenerowych atrakcyjnych wydarzeń na Woli

Szanowni mieszkańcy zaczął się sezon plenerowych (i nie tylko) atrakcyjnych wydarzeń na Woli, które są realizowane przez różnorodne organizacje pozarządowe.

Szczegóły wydarzeń zamieściliśmy w zakładce Nasza Wola

Uprzejmie dziękujemy Pani Grażynie Komiażyk za przesłane materiały.

.

PRZYPOMINAMY O OBOWIĄZKOWEJ KONTROLI INSTALACJI GAZOWEJ I WENTYLACJI

Informujemy o drugim OSTATECZNYM terminie wykonania kontroli instalacji gazowej i wentylacyjnej, pracę będą wykonywane zgodnie z harmonogramem w zakładce Ogłoszenia

Zlekceważenie obowiązku corocznych przeglądów instalacji gazowej lub przewodów kominowych, w drodze np. uniemożliwienia wykonania czynności kontrolnych przez upoważnione osoby w lokalu mieszkalnym (niewpuszczenie kontrolera) skutkować może odpowiedzialnością karną. Zaniedbania w powyższym zakresie, przybierające postać wykroczenia, mogą być spowodowane tak winą umyślną, jak i nieumyślną.

.

.

KONTROLA INSTALACJI GAZOWEJ I WENTYLACJI

Informujemy, że zostanie przeprowadzona kontrola instalacji gazowej i wentylacyjnej zgodnie z harmonogramem w zakładce Ogłoszenia

.

.

.

.

Informacje o pracach wykonywanych przez Spółdzielnię

Szanowni Państwo w związku z pojawiającymi się zapytaniami dotyczącymi wykonywanych i zlecanych prac przez Spółdzielnię informujemy, że w miarę możliwości będziemy wywieszać informacje również na stronie internetowej w zakładce Ogłoszenia

.

OGŁOSZENIE DLA MIESZKAŃCÓW OSIEDLI SOWIŃSKIEGIEGO I NORWIDA