Aktualności

Warszawa 2 lipca 2024 r

Szanowni Państwo,

Z dniem 2 lipca 2024 roku przestałem pełnić funkcję prezesa w Spółdzielni Mieszkaniowej im. gen. Józefa Sowińskiego.

Pragnę złożyć swoje szczere podziękowania wszystkim z Państwa, którzy wspierali mnie w okresie ostatnich trzech lat.  Wasza aktywność, wsparcie oraz chęć współpracy miały ogromny wpływ na moje życie oraz na funkcjonowanie Spółdzielni.

Dzięki współpracy udało nam się zrealizować kilka ważnych projektów wpływających na poprawę infrastruktury, estetyki czy bezpieczeństwa. Warto wymienić wymianę dźwigów osobowych w 5 budynkach. Wymianę instalacji centralnego ogrzewania w 3 budynkach. Całościową wymianę pokrycia dachowego na 1 budynku mieszkalnym i na połowie pawilonu. Kompleksowe wykonanie ocieplenia i przebudowy wejść w 1 budynku. Instalację wydzieleń ppoż. i oddymiania klatek schodowych w 2 budynkach. Budowę 3 nowych altan śmietnikowych oraz przebudowę 4 istniejących. Zrealizowanych zostało również sporo prac naprawczych obejmujących częściowe naprawy dachów, wymiany pionów wodno-kanalizacyjnych, wymiany okien, naprawy schodów, remonty węzłów i szereg innych drobnych prac remontowych.

Poprawie uległ system windykacji, prowadzone są rozmowy, wysyłane monity, wysyłane wezwania przedsądowe. Dla opornych sprawy kierujemy do sądu. W ostatnim czasie udało się skutecznie przeprowadzić dwie eksmisje komornicze lokali mieszkalnych.

Na zawansowanym etapie jest sprawa gruntów pod budynkami Wieluńska 14 i Wieluńska 16. Do tak zwanych rogów pod budynkami nie ma roszczeń spadkobierców. Do zamiany z działkami parkowymi potrzebne jest pełnomocnictwo Prezydenta Warszawy i wycena tych działek. Dokumenty przygotowuje Urząd Dzielnicy Wola.  

Zwiększył się także wpływ naszej Spółdzielni w decydowaniu o Majątku Wspólnym gdzie zostałem zastępcą przewodniczącego. Podjęte zostały czynności poprawiające wynik finansowy. Obsługa księgowa pozostała na ubiegłorocznej stawce, został zwolniony pełnomocnik pracujący na etacie a w zamian zatrudniona została firma administrująca. Jest prowadzona analiza możliwych działań mających wpływ na zwiększenia dochodu z Majątku.

Rozpoczęty został proces zmian w biurze Spółdzielni. Zmiany osobowe i organizacyjne w Dziale Technicznym pozwoliły na poprawę obsługi oraz zwiększenie kontroli prac Wykonawców. Rozwój technologii wymusza potrzebę dostosowania usług do potrzeb mieszkańców i kompetencji pracowników. Przygotowany został projekt aktualizacji struktury organizacyjnej. Został wykonany audyt gospodarki finansowej i trwa proces wdrażania zaktualizowanej Polityki Rachunkowości.

Szczególne podziękowania kieruję do tych z Państwa, którzy poświęcają swój czas na udział w zebraniach, komisjach oraz różnorodnych pracach na rzecz Spółdzielni. Wasza determinacja i zaangażowanie sprawiają, że Spółdzielnia zaczęła się rozwijać i staje się coraz lepszym miejscem do życia. Doceniam przekazywane sugestie w dyskusjach oraz wsparcie, jakie otrzymywałem od Państwa. Z okazji zakończenia naszej współpracy, pragnę przekazać Wam najserdeczniejsze życzenia na przyszłość.

Życzę Wam wszystkim zdrowia, szczęścia, wiary, nadziei i pomyślności. Spółdzielni życzę, aby nadal dynamicznie się rozwijała, stając się miejscem, w którym każdy z Was będzie czuł się bezpiecznie i komfortowo. Niech tętni życiem, pełna wzajemnego szacunku, zrozumienia i wsparcia. Obyście w nadchodzących latach wspólnie realizowali kolejne ambitne projekty, które przyczynią się do dalszej poprawy jakości życia w zasobach Spółdzielni. Niech każde podjęte przez Was przedsięwzięcie przynosi wymierne korzyści i satysfakcję wszystkim mieszkańcom.

Jeśli będziecie Państwo potrzebowali mojej pomocy, porady czy wsparcia merytorycznego, jestem zawsze do dyspozycji.

Wszystkiego najlepszego na przyszłość!

Z wyrazami szacunku,

Ireneusz Czerwiński

Szanowni Członkowie Spółdzielni,

W dniach 25 maja i 6 czerwca 2024 r. członkowie Spółdzielni staną przed ważnym wyborem głosowania nad zmianami w Statucie oraz wyborami uzupełniającymi do Rady Nadzorczej. Od Państwa decyzji zależy funkcjonowanie i rozwój Spółdzielni w najbliższych latach. ………

Zarząd Spółdzielni serdecznie zaprasza na Walne Zgromadzenie Członków SM im. gen. Sowińskiego, które odbędzie się w LXXXVI Liceum Ogólnokształcącym im. Batalionu Zośka, przy ul. Grabińskiego 1 w dniach: sobota 25 maja 2024 r. od godziny 10:00 oraz czwartek 6 czerwca 2024 r. od godziny 17:00. Prosimy o przybycie pół godziny wcześniej w celu sprawnej rejestracji i pobrania mandatów. ….

Apelujemy do każdego z Państwa:

Członku Spółdzielni! Dla lepszego jutra naszej Spółdzielni przyjdź na zebranie i weź sprawy w swoje ręce. Pamiętaj, każdy głos ma znaczenie

Pełna treść informacji pod linkiem w formacie pdf – Informacja przed WZ 2024

Uaktualniony porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni

Szanowni Państwo

W części dla członków w zakładce Dokumenty/ Walne Zgromadzenie 2024 25 maja – 6 czerwca został umieszczony porządek obrad zawierający projekty uchwał i żądania członków. W części dla członków sprawozdania i projekty są do pobrania po najechaniu kursorem na właściwy punkt porządku obrad.

Poniżej uaktualniony porządek w wersji pdf.

Częściowe Walne Zgromadzenie Członków SM im. gen. Sowińskiego – Osiedla „Norwida”

Uaktualniony porządek – Osiedla „Norwida” do pobrania

Częściowe Walne Zgromadzenie Członków SM im. gen. Sowińskiego – Osiedla „Sowińskiego”

Uaktualniony porządek – Osiedla „Sowińskiego” do pobrania

Częściowe Walne Zgromadzenie Członków SM im. gen. Sowińskiego – Osiedla „Moczydło”

Uaktualniony porządek – Osiedla „Moczydło” do pobrania

Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni

Na podstawie § 32 ust. 1 Statutu, oraz art. 83  ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 558), Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. gen. Józefa Sowińskiego zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni, które odbędzie się w dniach 25 maja 2024 r. – 6 czerwca 2024 r.

UCHWAŁA ZARZĄDU w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni

Uchwała Zarządu nr 46/2024 do pobrania

Częściowe Walne Zgromadzenie Członków SM im. gen. Sowińskiego – Osiedla „Norwida”

Zawiadomienie – Osiedla „Norwida” do pobrania

Częściowe Walne Zgromadzenie Członków SM im. gen. Sowińskiego – Osiedla „Sowińskiego”

Zawiadomienie – Osiedla „Sowińskiego” do pobrania

Częściowe Walne Zgromadzenie Członków SM im. gen. Sowińskiego – Osiedla „Moczydło”

Zawiadomienie – Osiedla „Moczydło” do pobrania

Dokumenty do pobrania

PEŁNOMOCNICTWO-pdf

PEŁNOMOCNICTWO-doc

Zgłoszenie kandydata-pdf

Zgłoszenie kandydata- doc

Oświadczenie kandydata- pdf

Oświadczenie kandydata-doc

POSTĘPOWANIA PRZETARGOWE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. gen. Józefa Sowińskiego informuje o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na:

1-2024 montaż instalacji domofonowej w wersji cyfrowej z czytnikiem zbliżeniowym wraz z aparatami wewnątrz budynku mieszkalnego przy al. Prymasa 1000-lecia 99 należącego do zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej im. gen. Józefa Sowińskiego.

2-2024 wymianę instalacji zimnej i ciepłej wody wraz z cyrkulacją w budynku mieszkalnym przy ul. Redutowej 50 należącym do zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej im. gen. Józefa Sowińskiego.

3-2024 remont centralnej części klatki schodowej w budynku mieszkalnym przy ul. Norwida 3 należącym do zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej im. gen. Józefa Sowińskiego.

4-2024 montaż instalacji domofonowej w wersji cyfrowej z czytnikiem zbliżeniowym wraz z aparatami wewnątrz budynku mieszkalnego przy Al. Prymasa Tysiąclecia 99 należącym do zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej im. gen. Józefa Sowińskiego.

Ogłoszenie umieszczone w zakładce Przetargi/Roboty remontowe link do strony

Szanowni Mieszkańcy,

Od dnia 11 marca 2024 roku przywracamy godziny przyjęć interesantów i obsługę telefoniczną.

Przyjęcia interesantów oraz obsługa telefoniczna prowadzone będą:

poniedziałek:   13:00 – 18:00

wtorek:              09:00–12:00

czwartek:           13:00–16:00

piątek                 09:00–12:00

Środy pozostają dniem wewnętrznym bez obsługi interesantów.

Obsługa awarii: osobista w godzinach przyjęć, telefoniczna w godzinach pracy biura Spółdzielni.

W przypadku poważnych awarii, które wystąpiły poza godzinami pracy biura Spółdzielni, należy dzwonić do firm serwisowych świadczących usługi dla Spółdzielni.

Zachęcamy Państwa do kontaktu mailowego i telefonicznego z wybranym działem. Obsługa w biurze poza godzinami przyjęć jest prowadzona po umówieniu się z konkretnym pracownikiem.

Szanowni Mieszkańcy,

W ostatnich dniach do wielu z Państwa trafiło anonimowe pismo, którego autorzy nie mieli odwagi się podpisać. Pismem tym jego twórcy – po raz kolejny – naruszyli porządek prawny. Spółdzielnia zna personalia autorów pisma i podejmuje wobec nich stosowne kroki prawne. W anonimowym piśmie skierowano do Państwa populistyczną, nienawistną przemowę, która w dużej mierze jest wyrazem niezadowolenia z prawa i sytuacji gospodarczej w kraju. Jest ona także wyrazem osobistej niechęci autorów do wszystkich osób, które śmiały się z nimi w czymkolwiek nie zgodzić.

Pełna treść odpowiedzi pod linkiem w formacie pdf – informacja pismo skrzynki i RN 19 luty

I N F O R M A C J A

Szanowni Mieszkańcy,

od dnia 1 marca 2024 r. wjazd na osiedle będzie wyłącznie dostępny dla osób uprawnionych. W związku z powyższym prosimy o zgłaszanie wniosków do 26 lutego br. do godz. 17.00. Wnioski można składać osobiście – Sekretariacie SM Sowińskiego – pok. 6 ul. Redutowa 50 lub drogą elektroniczną – sekretariat@smsowinskiego.pl

wniosek o wydanie dostępu (pdf)

wniosek o wydanie dostępu (doc)

I N F O R M A C J A

Szanowni Mieszkańcy,

od dnia 1 marca 2024 r. wprowadza się opłaty za wydawanie zaświadczeń potrzebnych do sprzedaży lokali. Wysokość opłat została określona w Regulaminie wydawania zaświadczeń w Spółdzielni Mieszkaniowej im. gen. J. Sowińskiego, przyjętym uchwałą Zarządu nr 8/2024 z dnia 15.01.2024 r. – dostępny w zakładce Regulaminy. Opłat z tytułu wydawania zaświadczeń prosimy dokonywać na nr konta: 13 1020 1156 0000 7502 0006 5888

Szanowni Mieszkańcy os. Moczydło,

Informujemy, że na zlecenie Spółdzielni Mieszkaniowej w budynkach na osiedlu Sowińskiego zostanie przeprowadzona ostateczna kontrola instalacji gazowej oraz wentylacji w lokalach. Prosimy lokatorów o udostępnienie lokali. W przypadku braku dostępu wymagany roczny przegląd będziecie Państwo zobowiązani wykonać na własny koszt

Harmonogram kontroli szczelności instalacji gazowej oraz wentylacji – II termin

plik pdf

Szanowni Mieszkańcy os. Norwida,

Informujemy, że na zlecenie Spółdzielni Mieszkaniowej w budynkach na osiedlu Norwida zostanie przeprowadzona ostateczna kontrola instalacji gazowej oraz wentylacji w lokalach. Prosimy lokatorów o udostępnienie lokali. W przypadku braku dostępu wymagany roczny przegląd będziecie Państwo zobowiązani wykonać na własny koszt

Harmonogram kontroli szczelności instalacji gazowej oraz wentylacji – II termin

plik pdf

Szanowni Mieszkańcy budynku Kasprzaka 96,

Informujemy, że na zlecenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Państwa budynku zostanie przeprowadzona ostateczna kontrola instalacji gazowej oraz wentylacji w lokalach. Prosimy lokatorów o udostępnienie lokali. W przypadku braku dostępu wymagany roczny przegląd będziecie Państwo zobowiązani wykonać na własny koszt

Harmonogram kontroli szczelności instalacji gazowej oraz wentylacji – II termin

plik pdf

Szanowni Mieszkańcy,

w dniu 5 lutego 2024 roku powtórzyła się granda z udziałem trzech członków Spółdzielni. Od godziny 13 wymienione osoby wchodziły do pokoi biurowych, żądając od pracowników natychmiastowego wydawania dokumentów i udzielania wyjaśnień w różnych sprawach. Prośba o sformułowanie wniosków na piśmie nie została przyjęta. Okupowanie biura trwało do godziny 18:00, w tym czasie pracownicy byli znieważani i zastraszani. Takie zachowanie powodowało olbrzymi stres dla wszystkich osób będących w biurze Spółdzielni

W związku z powyższym od dnia 12 lutego 2024 roku zostaje zmieniony sposób załatwiania spraw w Spółdzielni.

Osobiste przyjęcia interesantów prowadzone będą:

poniedziałek: 13:00 – 18:00

czwartek: 13:00 – 16:00

Obsługa telefoniczna:

wtorek: 9:00 – 12:00

piątek: 9:00 – 12:00

Obsługa awarii: osobista poniedziałek: 13:00 – 18:00, czwartek: 13:00 – 16:00, telefoniczna w godzinach pracy biura Spółdzielni.

W przypadku poważnych awarii, które wystąpiły poza godzinami pracy biura Spółdzielni, należy dzwonić do firm serwisowych świadczących usługi dla Spółdzielni.

Zachęcamy Państwa do kontaktu mailowego.

W przypadku następnych prób destabilizacji pracy biura, podejmowane będą kolejne kroki w celu zapewnienia sprawnej obsługi mieszkańców.

Szanowni Mieszkańcy os. Moczydło,

Informujemy, że na zlecenie Spółdzielni Mieszkaniowej w budynkach na osiedlu moczydło zostanie przeprowadzona ostateczna kontrola instalacji gazowej oraz wentylacji w lokalach. Prosimy lokatorów o udostępnienie lokali. W przypadku braku dostępu wymagany roczny przegląd będziecie Państwo zobowiązani wykonać na własny koszt

Harmonogram kontroli szczelności instalacji gazowej oraz wentylacji – II termin

plik pdf

Szanowni Mieszkańcy,

w dniu 29 stycznia 2024 roku doszło kolejny raz do zniweczenia obrad statutowego organu Spółdzielni przez trzech członków Spółdzielni. Zachowanie tych osób naruszyło prawo, zasady etyki i obowiązujące normy społeczne. Powyższe osoby uniemożliwiły przeprowadzenie posiedzenia Rady Nadzorczej. Przewodnicząca Rady Nadzorczej wezwała nieuprawnione osoby do opuszczenia sali. Wobec stanowczej odmowy została podjęta decyzja o wezwaniu służb porządkowych tj. Ochrony i Policji. Interwencja Policji trwała do godz. 21:00. Trzej członkowie obrażali, znieważali, pomawiali i zastraszali przedstawicieli Rady Nadzorczej, członków Zarządu i pracowników i współpracowników Spółdzielni, podważając przy tym wiedzę i kompetencję zarówno osób, jak i organów.  Bez upoważnienia do biura Spółdzielni wszedł także jej członek aspirujący do Rady Nadzorczej i domagający się wybrania go do organu w krótkim głosowaniu w biurze Spółdzielni.

Przypominamy, że wybór i kompetencje organów oraz uprawnienia członków Spółdzielni są określone Prawem Spółdzielczym, Ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych i Statutem. Osoby paraliżujące pracę organów działają na szkodę pozostałych członków Spółdzielni. Biuro Spółdzielni jest biurem osoby prawnej, którym administruje i za którego funkcjonowanie odpowiada Zarząd. Poszczególni członkowie nie mają prawa rozporządzać pomieszczeniami Biura. W szczególności uprawnienie takie nie wynika z członkostwa w Spółdzielni.

Niedopuszczalne jest, aby mała grupa mieszkańców notorycznie próbowała wymuszać działania Rady Nadzorczej lub Zarządu i zastraszała członków organów, pracowników i współpracowników Spółdzielni. Takie zachowania nie są akceptowane i wobec nich zostaną podjęte stanowcze kroki organizacyjne i prawne.

Szanowni Państwo,

Rozpoczęły się przeglądy instalacji gazowej i wentylacji więcej informacji w pliku poniżej:

Harmonogram przeglądów

W dniu 31 stycznia 2024 roku planowane jest uruchomienie kontroli wjazdu i wyjazdu. Zostaną zamknięte szlabany więcej informacji w pliku poniżej:

Informacja wjazd na os. Moczydło

Szanowni Państwo,

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. gen. J. Sowińskiego w Warszawie ogłasza ustny przetarg ograniczony na ustanowienie prawa odrębnej własności do lokalu mieszkalnego przy ul Szulborska 8 mieszkanie 133. Więcej informacji w zakładce Przetargi / Lokale mieszkalne i usługowe

Szanowni Państwo,

Rada Nadzorcza uchwałą nr 47/2023 zatwierdziła Plan Remontów Osiedla Moczydło na 2024 rok
Plan Remontów Osiedla Moczydło

Rada Nadzorcza uchwałą nr 48/2023 zatwierdziła Plan Remontów Osiedla Norwida na 2024 rok
Plan Remontów Osiedla Norwida

Rada Nadzorcza uchwałą nr 49/2023 zatwierdziła Plan Remontów Osiedla Sowińskiego na 2024 rok
Plan Remontów Osiedla Sowińskiego

Rada Nadzorcza uchwałą nr 50/2023 zatwierdziła Plan Remontów dla lokali użytkowych na 2024 rok
Plan Remontów dla lokali użytkowych

Rada Nadzorcza uchwałą nr 51/2023 zatwierdziła Plan Remontów dla lokali Zarządu i administracji na 2024 rok
Plan Remontów dla lokali Zarządu i administracji

Rada Nadzorcza uchwałą nr 1/2024 zatwierdziła Plan Remontów dla garaży na 2024 rok

Plan Remontów dla garaży

W drugiej połowie stycznia 2024 roku zostanie uruchomiony system kontroli wjazdu na osiedle. Szczegółowe informację znajdują się w zakładce O Spółdzielni / Osiedle Moczydło link lub w plikach:

zasady wjazdu Os. Moczydło

wniosek o wydanie dostępu (pdf)

wniosek o wydanie dostępu (doc)

Szanowni Państwo,
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. gen. Józefa Sowińskiego informuje, że Rada Nadzorcza Spółdzielni, 18 grudnia 2023 r. podjęła:
-Uchwałę nr 45/2023 w sprawie zmiany odpisów na fundusz remontowy,
-Uchwałę nr 46/2023 w sprawie zmiany stawek opłat z tytułu eksploatacji bieżącej, opłat z tytułu konserwacji. Zawiadomienia zostały przesłane do właścicieli lokali, poniżej skany:

Zawiadomienie o zmianie stawek dla budynków mieszkalnych

Zawiadomienie o zmianie stawek dla garaży

Szanowni Mieszkańcy

W związku z niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas korzystania ze schodów (przy schodzeniu należy przytrzymywać się poręczy) i chodników zwłaszcza w godzinach wczesnoporannych i nocnych.

Nadmieniamy, że Spółdzielnia ze swej strony podejmuje  wszelkie działania w kierunku wyeliminowania potencjalnych zagrożeń jednak niezbędne jest zachowanie z Państwa strony szczególnej ostrożności.

Szanowni Mieszkańcy,

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. gen. Józefa Sowińskiego Warszawie przypomina, że 14 września 2023 r. Uchwałą Nr 33/2023 Rada Nadzorcza uchwaliła zmiany w Regulaminie rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzewanie wody.

Rozliczenie kosztów centralnego ogrzewania będzie dokonywane raz w roku za okres od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku.

Okres grzewczy, który rozpoczął się 1 września 2023 r. zostanie skrócony do 31 grudnia 2023 r.

Ponadto dla Osiedla Sowińskiego Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 39/2023 z dnia 23 października 2023 r. został zmieniony termin rozpoczęcia rozliczania kosztów centralnego ogrzewania na podstawie odczytów z podzielników.

W związku z powyższym informujemy, że centralne ogrzewanie na os. SOWIŃSKIEGO w miesiącach wrzesień 2023 r. oraz październik 2023 r. będzie rozliczane na dotychczasowych zasadach tj. proporcjonalnie do powierzchni lokalu a począwszy od listopada 2023 r. na podstawie zainstalowanych podzielników kosztów centralnego ogrzewania.

Na Osiedlach MOCZYDŁO i NORWIDA centralne ogrzewanie będzie rozliczane na dotychczasowych zasadach tj. proporcjonalnie do powierzchni lokalu.

Postępowanie przetargowe

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. gen. Józefa Sowińskiego informuje o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na wymianę dźwigów osobowych w budynku wielorodzinnym przy ul. Wieluńskiej 2 w Warszawie w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej im. gen. Józefa Sowińskiego.

Ogłoszenie umieszczone w zakładce Przetargi/Roboty remontowe link do strony

Notatka z prac Kolegium Walnego Zgromadzenia w dniu 27.06.2023 r.

Dnia 27.06.2023 r. o godz. 17:00 w siedzibie Spółdzielni zebrali się  członkowie Kolegium tj. Przewodniczący i Sekretarze Częściowych Walnych Zgromadzeń Spółdzielni Mieszkaniowej im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie. Sporządzono listę obecności. Wybrano Przewodniczącego Panią Teresę Redlicką. W czasie pracy Kolegium zapoznało się z dokumentami częściowych Walnych Zgromadzeń dla osiedli Moczydła, Norwida i Sowińskiego po czym Kolegium autoryzowało treść Uchwał podejmowanych przez części Walnego Zgromadzenia

Więcej informacji dla członków w zakładce Dokumenty-Walne Zgromadzenie 2023 30 maj- 1 czerwiec

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI 2023 R.

Warszawa, 6 czerwca 2023 r.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie informuje iż dokończenie przerwanej części Walnego Zgromadzenia Członków SM im. gen. Sowińskiego- Osiedla „Sowińskiego” odbędzie się 21 czerwca 2023 r. w LXXXVI Liceum im. Batalionu AK Zośka przy ul. Garbińskiego 1 od godz. 17.30.

Kolegium Walnego Zgromadzenia zbierze się po zakończeniu obrad Częściowego Walnego Zgromadzenia Członków SM im. gen. Sowińskiego- Osiedla „Sowińskiego”.

Szczegółowe informacje oraz porządek obrad został umieszczony na stronie Organy/WALNE ZGROMADZENIE/WALNE ZGROMADZENIE 2023 link do strony

Rozliczenie wody administracyjnej

Szanowni Państwo
W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi otrzymanego rozliczenia wody administracyjnej, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie informuje, iż do rozliczenia zużycia kosztów wody administracyjnej zostały przyjęte różnice pomiędzy zużyciem wody zarejestrowanej przez wodomierz główny w danym budynku, według którego Spółdzielnia rozlicza się z dostawcą wody (MPWiK) a sumą wskazań wodomierzy lokalowych. Sumy te nigdy nie są równe wskazaniu wodomierza głównego na przyłączu budynku. Dodatkowo uwzględnia się także zużycie w lokalach mieszkalnych nieopomiarowanych (nie posiadających wodomierzy) oraz opomiarowane dodatkowe pomieszczenia tj. pralnie lub inne punkty w częściach wspólnych. W/ w różnice w zużyciu wody występują na każdym budynku a powstała różnica podlega rozliczeniu na wszystkich użytkowników lokali w danym budynku. Rozliczenie kosztów wody administracyjnej jest dokonywane metodą przyjętą przez Zarządcę. W naszej Spółdzielni w/w rozliczenie obciąża jednakowo wszystkich odbiorców wody w danym budynku i jest proporcjonalne do ilości lokali w danym budynku. Otrzymane przez Państwa rozliczenie kosztów wody administracyjnej obejmuje lata 2020,2021 i 2022. Ponadto Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie informuje, iż Zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej nr 24 z dnia 25 kwietnia zaprzestaje się pobierania zaliczek na pokrycie kosztów wody administracyjnej dla lokali mieszkalnych od 01 czerwca 2023 r. Indywidualne zawiadomienia o wymiarze opłat za eksploatację i utrzymanie lokali, obowiązujące od 01 czerwca 2023 r. , posiadacze praw i użytkownicy lokali mieszkalnych otrzymają do 31 maja 2023 r. Mając na uwadze powyższe, koszty wody administracyjnej będą rozliczane raz w roku na dzień 31 grudnia. Dotychczas wpłacane zaliczki od 1 stycznia 2023 r. do 31 maja 2023 r. zostaną uwzględnione w rozliczeniu kosztów wody administracyjnej na koniec 2023 roku.

Postępowanie przetargowe

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. gen. Józefa Sowińskiego informuje o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na (Etap I) wykonanie dokumentacji oraz (Etap II) wykonanie instalacji szlabanów zapewniających kontrolę wjazdu wraz z monitoringiem i obsługą zdalną Osiedla Moczydło w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie.

Ogłoszenie umieszczone w zakładce Przetargi/Roboty remontowe link do strony

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI 2023 R.

Warszawa, 16 maja 2023 r.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni, które odbędzie się w dniach 30 maja 2023 r. – 1 czerwca 2023 r., o godzinie 17:30, przy czym:
a) Częściowe Walne Zgromadzenie Członków SM im. gen. Sowińskiego – Osiedla „Norwida”, odbędzie się we wtorek 30 maja 2023 r. o godz. 17:30 w LXXXVI Liceum Ogólnokształcącym im. Batalionu Zośka, przy ul. Garbińskiego 1.
b) Częściowe Walne Zgromadzenie Członków SM im. gen. Sowińskiego – Osiedla „Sowińskiego”, odbędzie się we środę 31 maja 2023 r. o godz. 17:30 w LXXXVI Liceum Ogólnokształcącym im. Batalionu Zośka, przy ul. Garbińskiego 1.
c) Częściowe Walne Zgromadzenie Członków SM im. gen. Sowińskiego – Osiedla „Moczydło”, odbędzie się w czwartek 1 czerwca 2023 r. o godz. 17:30 w Sali „Like” ul. Sokołowska 9 lokal U13 w Warszawie.

Szczegółowe informacje oraz porządek obrad został umieszczony na stronie Organy/WALNE ZGROMADZENIE/WALNE ZGROMADZENIE 2023 link do strony.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie informuje, że Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni w dniach 30 maja 2023 r. – 1 czerwca 2023 r. nie będzie obradowało nad zmianami Statutu.
Zmiany Statutu Spółdzielni będą przedmiotem obrad ODRĘBNEGO Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni, które odbędzie się jesienią

POSTĘPOWANIE PRZETARGOWE

Warszawa, 4 maja 2023 r.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. gen. Józefa Sowińskiego informuje o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na remont pokrycia dachowego i kominów w budynku przy ul. Redutowej 50 należącego do zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie.

Ogłoszenie umieszczone w zakładce Przetargi/Roboty remontowe link do strony

PLAN REMONTÓW 2023 R.

Warszawa, 7 marca 2023 r.

Poniżej Plany Remontów przyjęte Uchwałami Rady Nadzorczej z dnia 27 lutego 2023 r.

nr 7/2023 dla osiedla Moczydło, nr 8/2023 dla Osiedla Norwida, nr 9/2023 dla Osiedla Sowińskiego

OSIEDLE SOWIŃSKIEGO pdf

OSIEDLE NORWIDA pdf

OSIEDLE MOCZYDŁO pdf

INFORMACJA – ROZLICZENIE SEZONU GRZEWCZEGO 2022/2023

Warszawa, 23 luty 2023 r.

Rozliczenie kosztów centralnego ogrzewania za sezon 2022/2023 odbędzie się proporcjonalnie do powierzchni mieszkania na podstawie odczytu ciepłomierza zainstalowanego w węźle oraz faktur otrzymanych od dostawcy ciepła.

Dla osiedla SOWIŃSKIEGO gdzie trwa montaż podzielników rozliczenie na podstawie podzielników rozpocznie się od sezonu 2023/2024. Więcej informacji w zakładce Ogłoszenia / OSIEDLE SOWIŃSKIEGO

ZMIANA STAWKI OPŁAT ZA WODĘ I ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW

Warszawa, 23 luty 2023 r.

W związku z Decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie WA.RZT.70.31.2021/20 z dn. 28.12.2022 r dotyczącą taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków uchwałą Zarządu nr 17/2023

Ustala się stawkę:

  1. za 1m³ zimnej wody w lokalach mieszkalnych, użytkowych, garażach, miejscach postojowych i parkingach społecznych wyposażonych w urządzenia pomiarowe (wodomierze) w wysokości brutto 4,29 złotych
  2. za 1 m³ odprowadzenia ścieków w lokalach mieszkalnych, użytkowych, garażach, miejscach postojowych i parkingach społecznych wyposażonych w urządzenia pomiarowe (wodomierze) w wysokości brutto 6,59 złotych.

Łącznie za dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków 10,88 zł/m³ 

Treść Uchwały dostępna dla członków w zakładce Dokumenty/Uchwały Zarządu/ 2023 Uchwały Zarządu

KONKURS OFERT

Warszawa, 23 luty 2023 r.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie ogłosił konkurs ofert na wynajem lokalu użytkowego położonego przy ul. Wolskiej 94. Więcej informacji w zakładce Przetargi/ Lokale mieszkalne i usługowe

WIeluńska 10 – Wymiana pionów wodnych i kanalizacyjnych UWAGA ZMIANA TERMINU

Szanowni Państwo w związku z brakiem dostępności do części lokali został zmieniony harmonogram. Prosimy o zapoznanie się z nowym harmonogramem (poniżej) i udostępnienie lokali w podanych terminach. Przepraszamy za zaistniałą sytuację.

Szczegółowe informacje na klatkach i stronie budynku Wieluńska 10 – Spółdzielnia Mieszkaniowa im. gen. Józefa Sowińskiego (smsowinskiego.pl)

.

OSZUSTWA NA POLICJANTA / WNUCZKA

niemal każdego dnia na policję w Warszawie trafia zgłoszenie o wyłudzeniu metodą „na wnuczka/policjanta”. Tylko w zeszłym roku mieszkańcy stolicy stracili ponad 13 mln złotych.

Sposób działania oszustów jest bardzo prosty. Zazwyczaj podszywają się pod bliskie osoby z rodziny i proszą o dyskretną pożyczkę. Tłumaczą jednak, że nie mogą odebrać pieniędzy osobiście, więc przyślą po nie znajomego. Zdarza się również tak, że proszą o przesłanie pieniędzy na wskazany numer konta.

  • Nie ufaj obcym dzwoniącym do Ciebie.
  • Nie przekazuj pieniędzy, biżuterii lub innych rzeczy nieznajomym.
  • Nie podawaj obcym osobom, szczególnie w rozmowie telefonicznej, informacji na temat swoich danych osobowych jak: numeru telefonu, numeru pesel, numeru dowodu osobistego, miejsca zamieszkania, posiadanych oszczędności, kont bankowych czy haseł.

KONTROLA INSTALACJI GAZOWEJ I WENTYLACJI

Spółdzielnia Mieszkaniowa im gen J. Sowińskiego informuje, że na nasze zlecenie zostanie przeprowadzona KONTROLA INSTALACJI GAZOWEJ I WENTYLACJI

Termin kontroli oraz telefon do osoby przeprowadzającej kontrolę został podany poniżej. Pracę będą prowadzone w godzinach 9:00 – 12:00 oraz 16:00 – 18:00. Prosimy mieszkańców poniższych budynków o udostępnienie lokali w podanym terminie:

Kontrolę przeprowadzi firma Zakład Usług Kominiarskich i Remontowo Budowlanych Robert Chodkiewicz Artur Krzyżanowski 03-904 Warszawa, ul. Lipska 16 lok. U16

W PRZYPADKU NIEUDOSTĘPNIENIA LOKALU, WŁAŚCICIEL ZOBOWIĄZANY JEST DO WYKONANIA PRZEGLĄDU NA WŁASNY KOSZT I DOSTARCZENIA PROTOKOŁU DO ADMINISTRACJI SPÓŁDZIELNI

Szczegółowe informację zostaną wywieszone na klatkach budynków oraz publikowane na stronie internetowej w zakładkach budynków w ogłoszeniach Ogłoszenia – Spółdzielnia Mieszkaniowa im. gen. Józefa Sowińskiego (smsowinskiego.pl)

Pięcioletni przegląd instalacji elektrycznej drugi termin

Szanowni Państwo w Spółdzielni Mieszkaniowej im. gen. Józefa Sowińskiego rozpoczyna się drugi termin obowiązkowego przegląd instalacji elektrycznej. W lokalach mieszkalnych pracę będą wykonywane w godzinach 9-13 oraz 17-20, poniżej harmonogram dla lokali nieudostępnionych w pierwszym terminie. W PRZYPADKU NIEUDOSTĘPNIENIA LOKALU, WŁAŚCICIEL ZOBOWIĄZANY JEST DO WYKONANIA PRZEGLĄDU NA WŁASNY KOSZT I DOSTARCZENIA PROTOKOŁU POMIARÓW INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ DO ADMINISTRACJI BUDYNKU.

Rozpoczęcie montażu podzielników ciepła na osiedlu Sowińskiego

Szanowni Państwo w lutym 2023 r. rozpoczyna się montaż podzielników ciepła w budynkach Osiedla Sowińskiego. Szczegółowe informację zostaną wywieszone na klatkach budynków oraz publikowane na stronie internetowej w zakładkach budynków w ogłoszeniach Ogłoszenia – Spółdzielnia Mieszkaniowa im. gen. Józefa Sowińskiego (smsowinskiego.pl)

Obowiązkowy przegląd instalacji elektrycznej

Szanowni Państwo w Spółdzielni Mieszkaniowej im. gen. Józefa Sowińskiego rozpoczyna się obowiązkowy pięcioletni przegląd instalacji elektrycznej. W lokalach mieszkalnych pracę będą wykonywane w godzinach 9-13 oraz 17-20. Poniżej wstępny harmonogram:

Adres budynkuPlanowany termin pomiaruTelefon kontaktowyUwagi
Kasprzaka 9612.01.2023 r.695 330 508,  510 213 069   os. Moczydło
Prymasa Tys. 9509.01.2023 r.695 330 508,  510 213 069   os. Moczydło
Prymasa Tys. 9710.01.2023 r.695 330 508,  510 213 069   os. Moczydło
Prymasa Tys. 9911.01.2023 r.695 330 508,  510 213 069   os. Moczydło
Wieluńska 103.01.2023 r.695 330 508,  510 213 069   os. Moczydło
Wieluńska 204.01.2023 r.695 330 508,  510 213 069   os. Moczydło
Wieluńska 605.01.2023 r.695 330 508,  510 213 069   os. Moczydło
Wieluńska 805.01.2023 r.695 330 508,  510 213 069   os. Moczydło
Wieluńska 1005.01.2023 r.695 330 508,  510 213 069   os. Moczydło
Wieluńska 1405.01.2023 r.695 330 508,  510 213 069   os. Moczydło
Wieluńska 1612.01.2023 r.695 330 508,  510 213 069   os. Moczydło
Wieluńska 1812.01.2023 r.695 330 508,  510 213 069   os. Moczydło
Batalionu Zośka 313.01.2023 r.695 330 508,  510 213 069   os. Sowińskiego
Batalionu Zośka 713.01.2023 r.695 330 508,  510 213 069   os. Sowińskiego
Batalionu Zośka 1116.01.2023 r.695 330 508,  510 213 069   os. Sowińskiego
Pustola 1416.01.2023 r.695 330 508,  510 213 069   os. Sowińskiego
Pustola 1617.01.2023 r.695 330 508,  510 213 069   os. Sowińskiego
Pustola 1830.01.2023 r. 695 330 508,  510 213 069   os. Sowińskiego
Pustola 2018.01.2023 r.695 330 508,  510 213 069   os. Sowińskiego
Pustola 2218.01.2023 r.695 330 508,  510 213 069   os. Sowińskiego
Pustola 2419.01.2023 r.695 330 508,  510 213 069   os. Sowińskiego
Redutowa 4419.01.2023 r.695 330 508,  510 213 069   os. Sowińskiego
Redutowa 4617.01.2023 r.695 330 508,  510 213 069   os. Sowińskiego
Norwida 323.01.2023 r.695 330 508,  510 213 069   os. Norwida
Sowińskiego 5426.01.2023 r.695 330 508,  510 213 069   os. Norwida
Szulborska 624.01.2023 r.695 330 508,  510 213 069   os. Norwida
Szulborska 825.01.2023 r.695 330 508,  510 213 069   os. Norwida
Pustola  2520.01.2023 r.695 330 508,  510 213 069   os. Norwida
Redutowa 5027.01.2023 r.695 330 508,  510 213 069   os. Norwida
Pustola  2330.01.2023 r.695 330 508,  510 213 069Pawilon
Wolska 9430.01.2023 r.695 330 508,  510 213 069Pawilon

Szczegółowe informację zostały zamieszczone w zakładkach budynków w ogłoszeniach Ogłoszenia – Spółdzielnia Mieszkaniowa im. gen. Józefa Sowińskiego (smsowinskiego.pl)

Prosimy o udostępnienie lokali i zapewnienie dostępu do tablicy mieszkaniowej z bezpiecznikami oraz gniazd w kuchni i w łazience.

Notatka z prac Kolegium Walnego Zgromadzenia w dniu 20.12.2022 r.

Dnia 20.12.2022 r. o godz. 17:30 w siedzibie Spółdzielni zebrali się  członkowie Kolegium tj. Przewodniczący i Sekretarze Częściowych Walnych Zgromadzeń Spółdzielni Mieszkaniowej im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie. Sporządzono listę obecności. Wybrano Przewodniczącego Panią Teresę Redlicką. W czasie pracy Kolegium zapoznało się z dokumentami częściowych Walnych Zgromadzeń dla osiedli Moczydła, Norwida i Sowińskiego po czym Kolegium autoryzowało treść Uchwał podejmowanych przez części Walnego Zgromadzenia

Więcej informacji dla członków w zakładce Dokumenty / Walne Zgromadzenie 2022/2 22-29 listopad

.

Notatka z prac Kolegium Walnego Zgromadzenia w dniu 06.12.2022 r.

Dnia 06.12.2022 r. o godz. 17:00 w siedzibie Spółdzielni zebrali się  członkowie Kolegium tj. Przewodniczący i Sekretarze Częściowych Walnych Zgromadzeń Spółdzielni Mieszkaniowej im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie. Sporządzono listę obecności. Stwierdzono, że do czasu rozpoczęcia Kolegium tj. do godz. 17:00 z przyczyn losowych Komisji Mandatowo Skrutacyjnej Częściowego Walnego Zgromadzenia Osiedla Moczydło nie udało się, dostarczyć do Spółdzielni kompletnego  protokołu z prac Komisji. W tym stanie rzeczy Kolegium nie może dokonać zliczenia głosów. Prace przerwano do czasu skompletowania protokołów.

.

WALNE ZGROMADZENIE 2022/2

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie zaprasza wszystkich Członków Spółdzielni na Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniach 22-24 listopada 2022 r. oraz 28 listopada – 30 listopada 2022 r., od godzinie 17:30

przy czym Częściowe Walne Zgromadzenie Członków SM im. gen. Sowińskiego
a) dla Osiedla „Moczydło”, odbędzie się 22 listopada 2022 r. o godz. 17:30 (pierwszy dzień) i w przypadku niewyczerpania porządku obrad 29 listopada 2022 roku o godz. 17:30 (drugi dzień, wybory do Rady Osiedla) w Sali „Like” ul. Sokołowska 9 lokal U13 w Warszawie.
b) dla Osiedla „Norwida”, odbędzie się 23 listopada 2022 r. o godz. 17:30 (pierwszy dzień) i w przypadku niewyczerpania porządku obrad 30 listopada 2022 roku o godz. 17:30 (drugi dzień) w LXXXVI Liceum Ogólnokształcącym im. Batalionu Zośka, przy ul. Garbińskiego 1.
c) dla Osiedla „Sowińskiego”, odbędzie się 24 listopada 2022 r. o godz. 17:30 (pierwszy dzień) i w przypadku niewyczerpania porządku obrad 28 listopada 2022 roku o godz. 17:30 (drugi dzień) w LXXXVI Liceum Ogólnokształcącym im. Batalionu Zośka, przy ul. Garbińskiego 1.

Więcej informacji w zakładce WALNE ZGROMADZENIE 2022/2

I

TRZECI, OSTATECZNY TERMIN OBOWIĄZKOWEJ WYMIANY WODOMIERZY W LOKALACH MIESZKALNYCH W LOKALACH MIESZKALNYCH

Szanowni Państwo

Rozpoczyna się ostatni termin OBOWIĄZKOWEJ WYMIANY WODOMIERZY W LOKALACH MIESZKALNYCH.

Prosimy mieszkańców poniższych budynków o udostępnienie lokali:

DataBatalionu AK Zośka 3
30.11.202217, 18, 23, 26, 30, 34, 38, 42, 49, 52, 53
DataBatalionu AK Zośka 7
30.11.202216, 21, 25, 26, 44, 52, 57
DataBatalionu AK Zośka 11
30.11.20229, 20, 21, 25, 29, 45
DataPustola 14
30.11.202227, 36, 44
DataPustola 16
30.11.20224, 6, 13, 14, 15, 17, 47
DataPustola 18
30.11.20222, 6, 16, 18, 24, 41, 49, 52, 54
DataPustola 20
30.11.20224, 10, 32, 37, 50, 54
DataPustola 22
30.11.20224, 11, 20, 27, 28, 51
DataPustola 24
30.11.20228, 13, 23, 27, 34
DataSzulborska 6
28.11.20228, 10, 13, 14, 21, 31, 33, 38, 47, 52, 53, 54, 55, 56, 66, 67, 74, 83, 88, 95, 97, 101, 102, 105, 106
DataSzulborska 8
28.11.20227, 8, 9, 25, 35, 53, 58, 60, 61, 63, 75, 80, 107, 112, 115, 120, 125, 140, 141, 154, 156, 160
DataSowińskiego 54
28.11.202228, 34, 39, 47, 61, 66, 69, 76, 82, 87, 94, 112, 123, 125, 134, 138, 139, 149, 154
DataNorwida 3
29.11.20221, 3, 8, 25, 33, 41, 42, 46, 47, 60, 70, 73, 79, 121, 137, 138, 139, 147, 150, 154, 162
DataPustola 25
28.11.20221, 2, 9, 14, 15, 24, 28, 30, 35, 36, 42, 43, 45, 57, 58, 67, 69, 70, 80, 83, 89, 99, 102, 104, 105, 107, 108, 111
DataRedutowa 50
29.11.202215, 16, 24, 31, 52, 60, 89, 90, 93, 97, 110, 116, 123, 124, 127, 131, 142, 146, 155, 158, 161, 163
DataPrymasa Tysiąclecia 95
30.11.20222, 13, 40, 46, 62, 63, 91, 101
DataPrymasa Tysiąclecia 97
28.11.20222, 24, 29, 32, 34, 36, 43, 83, 90, 91, 98, 107, 112
DataPrymasa Tysiąclecia 99
29.11.20226, 13, 19, 20, 26, 40, 43, 50, 51, 52, 65, 73, 77, 80, 82, 87, 91, 99, 101, 104, 110, 121
DataWieluńska 1
01.12.20223, 12, 14, 23, 28, 35, 36, 63, 78, 86, 108, 112
DataWieluńska 2
02.12.20222, 37, 39, 42, 68, 71, 74, 78, 80, 89, 92, 97, 101, 103, 111
DataWieluńska 6
02.12.20229, 24, 33, 36, 40, 43
DataWieluńska 8
02.12.202233
DataWieluńska 10
05.12.20221, 5, 13, 18, 21, 32, 34, 36
DataWieluńska 14
01.12.20226, 18, 22, 23, 30, 32, 33
DataWieluńska 16
28.11.202226, 40
DataWieluńska 18
30.11.20226, 14, 18, 31, 41
DataKasprzaka 96
06.12.20221, 16, 28, 31, 38, 46, 59, 60, 66, 71, 74, 80, 83

Informujemy, że lokale w których nie zostaną wymienione wodomierze będą rozliczane za zużycie wody z ryczałtu

Szczegółowe informację są wywieszane na budynkach i w zakładce Ogłoszenia

Wymiana instalacji centralnego ogrzewania

INFORMACJA O PRZETARGACH

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. gen. Józefa Sowińskiego ogłasza przetarg:

na dostosowanie do warunków bezpieczeństwa pożarowego budynku przy ul. Norwida 3 w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie

na dostosowanie do warunków bezpieczeństwa pożarowego budynku przy al. Prymasa Tysiąclecia 99 w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie

na wymianę dźwigów osobowych budynkach wielorodzinnych: 1). al. Prymasa 100-lecia 95, 2). al. Prymasa 100-lecia 97, 3). al. Prymasa 100-lecia 99 w Warszawie w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej im. gen. Józefa Sowińskiego.

Szczegóły ogłoszenia na stronie w zakładce Przetargi

.

.

Sezon plenerowych atrakcyjnych wydarzeń na Woli

Szanowni mieszkańcy zaczął się sezon plenerowych (i nie tylko) atrakcyjnych wydarzeń na Woli, które są realizowane przez różnorodne organizacje pozarządowe.

Szczegóły wydarzeń zamieściliśmy w zakładce Nasza Wola

Uprzejmie dziękujemy Pani Grażynie Komiażyk za przesłane materiały.

.

PRZYPOMINAMY O OBOWIĄZKOWEJ KONTROLI INSTALACJI GAZOWEJ I WENTYLACJI

Informujemy o drugim OSTATECZNYM terminie wykonania kontroli instalacji gazowej i wentylacyjnej, pracę będą wykonywane zgodnie z harmonogramem w zakładce Ogłoszenia

Zlekceważenie obowiązku corocznych przeglądów instalacji gazowej lub przewodów kominowych, w drodze np. uniemożliwienia wykonania czynności kontrolnych przez upoważnione osoby w lokalu mieszkalnym (niewpuszczenie kontrolera) skutkować może odpowiedzialnością karną. Zaniedbania w powyższym zakresie, przybierające postać wykroczenia, mogą być spowodowane tak winą umyślną, jak i nieumyślną.

.

.

KONTROLA INSTALACJI GAZOWEJ I WENTYLACJI

Informujemy, że zostanie przeprowadzona kontrola instalacji gazowej i wentylacyjnej zgodnie z harmonogramem w zakładce Ogłoszenia

.

.

.

.

Informacje o pracach wykonywanych przez Spółdzielnię

Szanowni Państwo w związku z pojawiającymi się zapytaniami dotyczącymi wykonywanych i zlecanych prac przez Spółdzielnię informujemy, że w miarę możliwości będziemy wywieszać informacje również na stronie internetowej w zakładce Ogłoszenia

.

OGŁOSZENIE DLA MIESZKAŃCÓW OSIEDLI SOWIŃSKIEGIEGO I NORWIDA